Wiadukt drogowy
WD-16

Wiadukt drogowy
WD-17

Wiadukt drogowy
WD-19

Tunel dla pieszych
PP-20

Wiadukt drogowy
WDk-21

Wiadukt drogowy
WD-22

Wiadukt drogowy
WD-25

Wiadukt drogowy
WD-23

Wiadukt drogowy
WD-24

Wiadukt drogowy
WD-27

Wiadukt drogowy
WD-27a

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km
oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km - interaktywna wizualizacja ciągu trasy wraz z obiektami

Wiadukt drogowy
WD-28

Wiadukt drogowy
WD-30

Góra Kalwaria

Kąty

Krzaki Czaplinkowskie

WĘZEŁ KĄTY

WĘZEŁ MARIANKI

WĘZEŁ STADION

Przepusty

Wiadukt drogowy
WD-29c

Estakada
ES-29/ES-29a/MD-29b

pp-20

>>

<<

przepusty

>>

<<

wd-16

>>

<<

wd-17

>>

<<

wd-19

>>

<<

wd-22

>>

<<

wd-23

>>

<<

wd-24

>>

<<

wd-25

>>

<<

wd-27

>>

<<

md-29b

>>

<<

wd-27a

>>

<<

wd-28

>>

<<

wd-29c

>>

<<

wd-30

>>

<<

wdk-21

>>

<<

es-29/es-29a/md-29b

>>

<<