Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:                              /WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:                              /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

więcej poniedziałek 04.04.2016

04 kwietnia 2016r. - podpisanie upodpisanie umowy_nadzormowy z Konsultantem oraz Wykonawcą Robót

Dnia 04 kwietnia 2016 roku w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się podpisanie umowy z firmą Egis Polska Inżynieria sp. z o.o., która pełnić będzie rolę Inżyniera i czuwać nad prawidłową realizacją inwestycji. W tym samym dniu podpisana została również umowa z Wykonawcą Robót, tj. Konsorcjum Firm: Intercor Sp. z o.o. (Lider) oraz Planeta Sp. z o.o. (Partner).

 

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i Buduj”, co w przypadku tego kontraktu oznacza, że Wykonawca będzie miał za zadanie optymalizację rozwiązań przyjętych w istniejącej już dokumentacji technicznej otrzymanej od Zamawiającego, a następnie wybudowanie drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w zakładce Opis kontraktu.

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Egis Polska Inżynieria
 

www.egis-pl.com

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  INTERCOR  Sp. z o.o. (Lider)

www.intercor.eu

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o. (Partner)
 

www.planeta.com.pl