Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:                              /WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:                              /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Kontakt

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
tel. +48 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
 
reprezentowany przez:
GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl
 

Inżynier Kontraktu/Nadzór:

Egis Poland Sp. z o.o

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. +48 22 20 30 100

Terenowe Biuro Nadzoru

ul. Rybie 4, 05-530 Góra Kalwaria
tel. +48 731 555 470
 

Wykonawca robót budowlanych:

Konsorcjum firm:
 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (Lider)
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
 
Planeta Sp. z o.o. (Partner)
ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Egis Poland Sp. z o.o.
 

www.egis-pl.com

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  INTERCOR  Sp. z o.o. (Lider)

www.intercor.eu

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o. (Partner)
 

www.planeta.com.pl