Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:                              /WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:                              /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Postęp robót

Piątek 04-25.09.2020

Branża drogowa -  Naprawa zgłoszonych wad i usterek.

 

Piątek 07-28.08.2020

Branża drogowa -  Naprawa zgłoszonych wad i usterek. Koszenie traw. Prace porządkowe (teren OUD).

 

Piątek 31.07.2020

Branża drogowa -  Naprawa zgłoszonych wad i usterek. Koszenie traw. Prace porządkowe (teren OUD).

 

Piątek 24.07.2020

Branża drogowa -  Naprawa uszkodzeń poboczy, skarp i rowów po nawalnych opadach deszczu. Prace porządkowe (teren OUD). Prace w ramach programu naprawczego – zabezpieczenia prawej skarpy nasypu DK79 od km 23+216 do km 23+365.

 

Piątek 17.07.2020

Branża drogowa - Naprawa uszkodzeń poboczy, skarp i rowów po opadach deszczu. Uzupełnianie humusu na skarpach na DK79, DK50 oraz na drogach dojazdowych. Układanie darniny (trawa z rolki) na skarpach drogi DK 50 w obrębie węzła Stadion. 

Branża mostowa - Montaż silosów na sól na OUD. 

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace związane z wykazem wad i usterek.

Branża elektroenergetyczna  - Prace związane z wykazem wad i usterek.

Branża teletechniczna - Prace związane z wykazem wad i usterek.

 

Piątek 10.07.2020

Branża drogowa - Naprawa uszkodzeń poboczy, skarp i rowów po opadach deszczu. Uzupełnianie humusu na skarpach na DK79, DK50 oraz na drogach dojazdowych. Układanie darniny (trawa z rolki) na skarpach drogi DK 50 w obrębie węzła Stadion. 

Branża mostowa - Montaż silosów na sól na OUD. 

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace związane z wykazem wad i usterek.

Branża elektroenergetyczna  - Prace związane z wykazem wad i usterek.

Branża teletechniczna - Prace związane z wykazem wad i usterek.

 

Piątek 03.07.2020

Branża drogowa - Naprawa uszkodzeń poboczy, skarp i rowów po opadach deszczu. Uzupełnianie humusu na skarpach na DK79, DK50 oraz na drogach dojazdowych. Układanie darniny (trawa z rolki) na skarpach drogi DK 50 w obrębie węzła Stadion. 

Branża mostowa - Montaż silosów na sól na OUD. 

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace związane z wykazem wad i usterek.

Branża elektroenergetyczna  - Prace związane z wykazem wad i usterek.

Branża teletechniczna - Prace związane z wykazem wad i usterek.

 

Piątek 26.06.2020

Branża drogowa - Naprawa uszkodzeń poboczy, skarp i rowów po nawalnych opadach deszczu. Uzupełnianie humusu na skarpach na DK79, DK50 oraz na drogach dojazdowych; Prace porządkowe (teren OUD). Prace w ramach programu naprawczego – zabezpieczenia prawej skarpy nasypu DK79 od km 23+216 do km 23+365.

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe w km DK79 oraz w km DK50.

Branża elektroenergetyczna  - Pomiary instalacji elektrycznych w budynku (OUD).

Branża teletechniczna   - Prace związane z regulacją wysokości pokryw studni teletechnicznych na kanale technologicznym zgodnie z wykazem wad i usterek. 

 

Piątek 19.06.2020

Branża drogowa - Naprawa uszkodzeń poboczy, skarp i rowów po nawalnych opadach deszczu. Uzupełnianie humusu na skarpach na DK79, DK50 oraz na drogach dojazdowych; Prace porządkowe (teren OUD). Prace w ramach programu naprawczego – zabezpieczenia prawej skarpy nasypu DK79 od km 23+216 do km 23+365.

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe w km DK79 oraz w km DK50.

Branża elektroenergetyczna  - Pomiary instalacji elektrycznych w budynku (OUD).

Branża teletechniczna   - Prace związane z regulacją wysokości pokryw studni teletechnicznych na kanale technologicznym zgodnie z wykazem wad i usterek. 

 

Piątek 12.06.2020

Branża drogowa - Naprawa uszkodzeń poboczy, skarp i rowów po nawalnych opadach deszczu. Uzupełnianie humusu na skarpach na DK79, DK50 oraz na drogach dojazdowych; Prace porządkowe (teren OUD). Prace w ramach programu naprawczego – zabezpieczenia prawej skarpy nasypu DK79 od km 23+216 do km 23+365.

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe w km DK79 oraz w km DK50.

Branża elektroenergetyczna  - Pomiary instalacji elektrycznych w budynku (OUD).

Branża teletechniczna   - Prace związane z regulacją wysokości pokryw studni teletechnicznych na kanale technologicznym zgodnie z wykazem wad i usterek. 

 

Piątek 05.06.2020

Branża drogowa - Naprawa uszkodzeń poboczy, skarp i rowów po nawalnych opadach deszczu. Uzupełnianie humusu na skarpach na DK79, DK50 oraz na drogach dojazdowych; Prace porządkowe (teren OUD). Prace w ramach programu naprawczego – zabezpieczenia prawej skarpy nasypu DK79 od km 23+216 do km 23+365.

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe w km DK79 oraz w km DK50.

Branża elektroenergetyczna  - Pomiary instalacji elektrycznych w budynku (OUD).

Branża teletechniczna   - Prace związane z regulacją wysokości pokryw studni teletechnicznych na kanale technologicznym zgodnie z wykazem wad i usterek. 

 

Piątek 29.05.2020

Branża drogowa - Dogęszczanie poboczy, uzupełnianie humusu na skarpach w km D79, w km DK50 oraz na drogach dojazdowych; Profilowanie terenu, prace porządkowe (teren OUD). Uzupełnienie rozmalowania oznakowania poziomego. Prace w ramach programu naprawczego – zabezpieczenia prawej skarpy nasypu DK79 od km 23+216 do km 23+365.

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe w km DK79 oraz w km DK50.

Branża elektroenergetyczna  - Pomiary instalacji elektrycznych w budynku (OUD).

Branża teletechniczna   - Prace związane z regulacją wysokości pokryw studni teletechnicznych na kanale technologicznym zgodnie z wykazem wad i usterek. Kalibracja oraz sprawdzanie drożności kanału technologicznego w miejscach kolizji z przykanalikami.

 

Piątek 22.05.2020

Branża drogowa - Dogęszczanie poboczy, uzupełnianie humusu na skarpach w km D79, w km DK50 oraz na drogach dojazdowych; Profilowanie terenu, prace porządkowe (teren OUD). Uzupełnienie rozmalowania oznakowania poziomego. Prace w ramach programu naprawczego – zabezpieczenia prawej skarpy nasypu DK79 od km 23+216 do km 23+365.

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe w km DK79 oraz w km DK50.

Branża elektroenergetyczna  - Pomiary instalacji elektrycznych w budynku (OUD).

Branża teletechniczna   - Prace związane z regulacją wysokości pokryw studni teletechnicznych na kanale technologicznym zgodnie z wykazem wad i usterek  .

 

Piątek 15.05.2020

Branża drogowa - Dogęszczanie poboczy, uzupełnianie humusu na skarpach w km D79, w km DK50 oraz na drogach dojazdowych; Profilowanie terenu, prace porządkowe (teren OUD).

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe w km DK79 oraz w km DK50.

Branża elektroenergetyczna  - Pomiary instalacji elektrycznych w budynku (OUD).

Branża teletechniczna   - Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem wybudowanych odcinków kanału technologicznego  do sprzedaży oraz całości do przekazania (DK50, DK79).

 

Piątek 08.05.2020

Branża drogowa -  Dogęszczanie poboczy , uzupełnianie humusu na skarpach w km D79, w km DK50 oraz na drogach dojazdowych ; Profilowanie terenu, prace porządkowe (teren OUD).

Branża mostowa - Wykonanie prac wykończeniowych OUD w km DK79 ; Montaż bram, montaż wypełnień bram w km DK79 (Ekran E18, E19).

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe w km DK79 oraz w km DK50.

Branża elektroenergetyczna  - Pomiary instalacji elektrycznych w budynku (OUD).

Branża teletechniczna   - Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem wybudowanych odcinków kanału technologicznego  do sprzedaży oraz całości do przekazania (DK50, DK79).

 

Czwartek 30.04.2020

Branża drogowa -  Dogęszczanie poboczy , uzupełnianie humusu na skarpach w km D79, w km DK50 oraz na drogach dojazdowych ; Profilowanie terenu, prace porządkowe (teren OUD).

Branża mostowa - Wykonanie prac wykończeniowych OUD w km DK79.

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe przy zbiornikach w km DK50 (Rów melioracyjny NN, zbiornik ZB-34 w km 176+265) oraz w km DK79 (teren OUD w km 23+770, zbiornik ZB-17D w km 24+540, Zbiornik ZB19 w km 24+820, zbiornik ZB-32 w km 27+420).

Branża elektroenergetyczna  - Pomiary instalacji elektrycznych w budynku (OUD).

Branża teletechniczna   - Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem wybudowanych odcinków kanału technologicznego  do sprzedaży oraz całości do przekazania (DK50, DK79).

 

Piątek 24.04.2020

Branża drogowa -  Dogęszczanie poboczy , uzupełnianie humusu na skarpach w km D79 , w km DK50 oraz na drogach dojazdowych ; Profilowanie terenu, prace porządkowe (teren OUD).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607), WD-29c w km DK50 (178+105), WD-30 w km DK50 (179+204); OUD w km DK79.

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe przy zbiornikach w km DK50 (ZB-34B w km 177+660, ZB-34 w km 176+265) oraz w km DK79 (ZB-28 w km 26+780, ZB-24 w km 25+985, ZB-25 w km 26+040, ZB-20 w km 25+400, ZB-17C w km 24+445, ZB-26 w km 26+735); Prace porządkowe przy rowie melioracyjnym C-1 w km DK50 (DD34), Prace porządkowe na terenie OUD.

Branża elektroenergetyczna  - Pomiary instalacji elektrycznych w budynku (OUD).

Branża teletechniczna   - Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem wybudowanych odcinków kanału technologicznego  do sprzedaży oraz całości do przekazania (DK50, DK79).

 

Piątek 17.04.2020

Branża drogowa -  Montaż słupków i siatki ogrodzeniowej drogi oraz zbiorników w km DK50 oraz DK79; Profilowanie skarp, poboczy oraz humusowanie w km DK50 oraz DK79 ; Wykonanie oznakowania pionowego (ul. Puławska, DD24); Wykonanie oznakowania poziomego (Węzeł Kąty, ul. Wojska Polskiego, węzeł Marianki);  Humusowanie skarp (DD21); Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 (zjazd DD22, teren OUD, ul. Brzozowa, ul. Grójecka, ul. Wiejska, zjazdy - ul. Walewicka, DD32, DD36); Warstwa ścierana z betonu asfaltowego AC11(Zjazd DD22, teren OUD, ul. Brzozowa, ul. Grójecka, ul. Wiejska,  zjazdy - ul. Walewicka, DD32); Profilowanie podłoża, wykonanie nasypu, profilowanie kruszywa (DD24a); Montaż ogrodzenia terenu OUD; Roboty brukarskie- ścieżka rowerowa (ul. Leśna); Ułożenie kruszywa - MD-29b; profilowanie skarp i humusowanie (Łącznica 14); Profilowanie skarp i poboczy (drogi dojazdowe); Profilowanie rowów, skarp, humusowanie, pobocza z kruszywa (DD34, DD35, DD37).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 (23+212), PP-20 w km DK79 ( 24+849), WD-22, WD-27a w km DK50 (177+268), WD-28 w km DK50 (177+268), Palisada zabiezpieczająca skarpę wykopu, ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607),  OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Osadzenie oraz regulacja kratki żeliwnej na wpuście Wp8 od studni D8 w km DK50 (179+400); Prace porządkowe przy zbiornikach w km DK50 (ZB-35 w km 178+350, ZB-36 w km 178+570) oraz w km DK79 (ZB-28 w km 26+780, ZB-24 w km 25+985, ZB-25 w km 26+040, ZB-20 w km 25+400, ZB-26 w km 26+735); Prace porządkowe przy rowie melioracyjnym C-1 w km DK50 (DD34), Prace porządkowe na terenie OUD.

Branża elektroenergetyczna  - Montaż rozdzielnic elektrycznych , okablowanie oświetlenia placy (OUD).

Branża teletechniczna   - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (177+313-177+701).

 

Piątek 10.04.2020

Branża drogowa -  Montaż slupków i siatki ogrodzeniowej drogi oraz zbiorników w km DK79 oraz w km DK50; Profilowanie skarp, poboczy, oraz humusowanie w km DK79 oraz w km DK50; Wykonanie obruków w km DK79 (ul. Puławska); Montaż instalacji do zasilenia znaków aktywnych na wyspie w km DK79 (ul. Puławska); Wykopanie i profilowanie rowu w km DK79 (ul. Puławska); Układanie krawężników w km DK79 (teren OUD); Profilowanie i zagęszczanie kruszywa w km DK79 (teren OUD); Podbudowa z beteonu asfaltowego Ac 22P w km DK79 (teren OUD, Zjazd nr 7); Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (teren OUD); Roboty brukarskie - ścieżka pieszo-rowerowa w km DK79 (ul. Leśna); Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-16W  (DD27, Zjazd nr 7, DD34, ul, Dolna, DW680); Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  (DD27, Zjazd nr 7, DD34, ul Dolna, DW680); Wykonanie poboczy z kruszywa w km DK50 (DD35, DD37, DD38, łącznica 14), Montaż barier drogowych w km DK50 (DD38)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów MO-1 w km DK79, WD-19 w km DK79 (24+229), PP-20 w km DK79 ( 24+849), WDk-21 w km DK79 (25+191), MO-2,  WD-27a w km DK50 (177+268), WD-28 w km DK50 (177+268), ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607),  MO5, OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Prace porządkowe przy zbiorniku ZB-17 w km DK79 (23+23+160); Budowa drenażu DN160 wzdłuż drogi dojazdowej DD22; Prace porządkowe przy zbiorniku ZB-17A  w km DK79 (23+770); Prace porządkowe przy zbiorniku ZB-26 w km DK79 (26+735); Prace porządkowe przy zbiorniku ZB-28 w km DK79 (26+780); Osadzanie kratek żeliwnych na wpustach deszczowych w km DK79 (teren OUD); Regulacja włazów żeliwno-betonowych na studniach w km DK79(teren OUD); Regulacja wysokościowa oraz montaż włazów żeliwnych na studniach w km DK50 (177+500).

Branża elektroenergetyczna  - Oświetlenie placu OUD, Instalacje podtynkowe OUD

 

Piątek 20.03.2020

Branża drogowa -  Naprawa rozmyć skarp w km DK79 oraz w km DK50; Poprawa poboczy z kruszywa w km DK79 (25+000-26+000); Montaż geokraty na skarpie oraz humusowanie na skarpie w km DK79 (25+200 - 25+400); Montaż słupków i siatki ogrodzeniowej w km DK79; Wprowadzenie TOR (ul. Puławska); Frezowanie istniejącej nawierzchni (ul. Puławska), Warstwa mrozoochronna (ul. Puławska), nasyp pod chodnik (ul. Puławska), Podbudowa betonowa C3/4 (ul. Puławska) , kruszywo łamane (ul. Puławska), Przełożenie ruchu (węzeł Marianki - ul. Grójecka), łącznica 6 i 8, łącznica 15); Frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej (ul. Akacjowa); Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P (DD22, DD34, DD37, ul. Brzozowa); Oczyczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nieulepszonych i ulepszonych (DD22, DD24, DD34, DD37, ul. Brzozowa); Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W ( DD22, DD24, ul. Brzozowa); Warstwa ścieralana z betonu asfaltowego AC11 (DD24); Ulepszenie podłoża (DD25); Profilowanie skarp i poboczy (DD28); Ułożenie kostki na ścieżce rowerowej (DD33); Ułożenie kruszywa łamanego (DD34); Frezowanie istniejącej nawierzchni (DD37, ul. Wojska Polskiego); Frezowanie istniejących warstw nawierzchni (ul. Brzozowa); Ułożenie ścieków trójkątnych (ul. Brzozowa); Przełożenie ruchu (ul. Wojska Polskiego); Przygotowanie pobocza pod warstwy drogowe (ul. Wojska Polskiego).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 (23+212), WD-19 w km DK79 (24+229), PP-20 w km DK79 ( 24+849), WDk-21 w km DK79 (25+481), Palisada zabezpieczająca skarpę wykopu (DK50), ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607),  MD-29b, WD-29c w km DK50 (178+105), WD-30 w km DK50 (179+204); OUD w km DK79.

Branża wodno – kanalizacyjna - Montaż osadników KPED 01.14 w km DK79 (22+920), Budowa schodów skrapowych do zbiornika ZB-27 w km DK79 (26+780); Wykop połączenia rowu drogowego ze zbiornikiem ZB-32 w km DK79 (27+420); Wykop osadnika przy zbiorniku ZB-27 w km DK79 (26+780); Regulacja studni DN1200 wkm DK79 (DD22) oraz w km DK50 (łącznica nr 14); Regulacja wpustu deszczowego w km DK79 (DD22); Budowa kanalizacji DN500 od zbiornika Zb-34A do rzeki Cedron w km DK50 (177+570); Wykop połączenia rowu drogowego ze zbiornikiem ZB-34 w km DK50 (176+265).

Branża elektroenergetyczna  - Montaż słupów w km DK50 (179+500, łącznica nr 14).

 

Piątek 13.03.2020

Branża drogowa -  Naprawa rozmyć skarp w km DK79 oraz w km DK50; Ułożenie kruszywa łamanego w km DK50 ( DD22, DD28, DD34); Ułożenie kostki brukowej na wyspie (ul. Grójecka); Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km DK50 (łącznica nr 14, DD28); Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego w km DK50 (łącznica nr 14); Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ( węzeł Marianki - ul. Grójecka); Kopanie rowów oraz pobocza z kruszywa ( węzeł Marianki - ul. Grójecka, łącznica 6 i 8); Montaż barier drogowych ( początek DK50, węzeł Marianki - ul. Grójecka, łącznica 6 i 8); Warstwa ścieralna SMA w km DK50( łącznica nr 14, węzeł Marianki - łącznica 6 i 8); Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w km DK50 (łącznica nr 6 , łącznica nr 8, ul. Grójecka, Łącznica nr 15); Wykonanie warstwy ścieralnej (DD21, DD28); Wykonanie poboczy z kruszywa , zjazdy oraz humusowanie (DD30).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów PP-20 w km DK79 ( 24+849), ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607),  MD-29b, WD-29c w km DK50 (178+105), WD-30 w km DK50 (179+204); OUD w km DK79.

Branża wodno – kanalizacyjna - Montaż kratek żeliwnych na wpustach deszczowych skarpowych w km DK50 (łącznica 14, ul. Grójecka, łącznica nr 8); Montaż osadników betonowych KPED 01.14 w km DK79 (23+000).

Branża elektroenergetyczna  - Montaż słupów (węzeł Marianki).

Piątek 06.03.2020

Branża drogowa -  Naprawa rozmyć skarp w km DK79 oraz w km DK50; Układanie kostki na wjazdach w km DK79 (DD22); Profilowanie kruszywa w km DK79 (DD22); Wykonanie podbudowy betonowej C3/4 (węzeł Marianki - łącznica 6 i 8); Ułożenie kruszywa łamanego w km DK50 ( łącznica nr 14, DD 34, węzeł Marianki - łącznica 6 i 8); Ułożenie krawężnika i kostki na wyspie (ul. Grójecka); Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km DK50 (179+335-179+550, węzeł Stadion - Ł15, DD30; węzeł Marianki - ul. Grójecka, łącznica nr 8, łącznica nr 6); Podbudowa z betonu asfaltowego w km DK50 (179+335-179+550, węzeł Marianki - ul. Grójecka, łącznica nr 8, łącznica nr 6).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów MO1 w km DK79, WD-19 w km DK79 (24+229), PP-20 w km DK79 ( 24+849), WD-27a w km DK50 (177+268), WD-28 w km DK50 (177+405), ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607), WD-29c w km DK50 (178+105), WD-30 w km DK50 (179+204); Ekran E2, E4, E5; OUD w km DK79.

Branża wodno – kanalizacyjna - Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-34A w km DK50 (177+570); Montaż kratek żeliwnych na wpustach deszczowych skarpowych w km DK50 (179+500, ul. Grójecka , Łącznica nr 8); Wykonanie schodów skarpowych do zbiornika ZB-27 w km DK79 w km 26+780; Umacnianie wlotów do zbiorników w km DK50/DK79. 

Branża elektroenergetyczna  - Naprawa uszkodzeń kabli.

Piątek 28.02.2020

Branża drogowa -  Naprawa rozmyć skarp w km DK79; Układanie chodnika z kostki, krawężnika na wjazdach w km DK79 (DD22); Profilowanie podbudowy z KŁSM w km DK79 (DD22); Ułożenie ścieków trójkątnych w km DK79 (DD27); Profilowanie poboczy i zjazdów w km DK79 (DD31, DD32); Skarpowanie i humusowanie skarp nasypów (węzeł Marianki); Wykonanie GWN w km DK50 (Łącznica nr 8); Wykonanie warstwy C3/4 (ul Grójecka).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-27a w km 177+268, ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607), MD-29b, WD-29c w km DK50 (178+105), WD-30 w km DK50 (179+204); Ekran E1, E2, E3, E4, E9,E10, E11, E12, E13, OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-34A w km DK50 (177+570); Wykop zbiornika ZB-34A w km DK50 (177+570) ; Montaż wylotu KPED 01 20 DN 800 W34A w km DK50 (177+570); Regulacja studni w km DD22; Regulacja wpustów deszczowych w km DD22.

Branża elektroenergetyczna  - Wykonanie okablowania i montaż fundamentów (Węzeł Marianki, ul, Grójecka) ; Wykonanie okablowania (łącznica nr 8)

Piątek 21.02.2020

Branża drogowa -  Naprawa rozmyć skarp w km DK79 (Węzeł Kąty); Układanie krawężnika, ścieków trójkątnych w km DK79 (DD22); Wykonanie nasypu (łącznica nr 8, łącznica nr 14); Układanie ścieków  (DW 739 - ul. Czerska); Wykonanie podbudowy betonowej  C3/4 w km DK50 (179+344-179+556); Ułożenie kruszywa łamanego w km DK50 ( 179+344-179+556); Profilowanie podłoża (DD34, DD33a, Zjazd 17a); Profilowanie skarp poboczy, zjazdów oraz humusowanie (DD31, DD32); Profilowanie podłoża pod warstwy drogi (DD34); Montaż ogrodzenia w km DK79 (23+440-23+560, 23+700-23-23+800) oraz w km DK50 (176+630-177+200, 177+750-178+500).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607), MO-5, WD-29c w km DK50 (178+105), WD-30 w km DK50 (179+204); Ekran E11, E12, E17, E18, E19, OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Budowa studni DN1200 w km DK50 (łącznica 14); Budowa wpustu deszczowego skarpowego DK50 (łącznica 14, Łącznica 8); Regulacja włazów studni (ul. Czerska).

Branża elektroenergetyczna  - Wykonanie okablowania i montaż fundamentów w km DK50 (łącznica 8) oraz w km DK79 (łącznica 14).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (179+037-179+166) oraz w km DK79 (24+829-24+873).

Piątek 14.02.2020

Branża drogowa -  Naprawa rozmyć skarp w km DK79 (Węzeł Kąty); Układanie krawężnika, ścieków trójkątnych w km DK79 (DD22); Wykonanie nasypu (łącznica nr 8, łącznica nr 14); Układanie ścieków  (DW 739 - ul. Czerska); Wykonanie podbudowy betonowej  C3/4 w km DK50 (179+344-179+556); Ułożenie kruszywa łamanego w km DK50 ( 179+344-179+556); Profilowanie podłoża (DD34, DD33a, Zjazd 17a); Profilowanie skarp poboczy, zjazdów oraz humusowanie (DD31, DD32); Profilowanie podłoża pod warstwy drogi (DD34); Montaż ogrodzenia w km DK79 (23+440-23+560, 23+700-23-23+800) oraz w km DK50 (176+630-177+200, 177+750-178+500).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607), MO-5, WD-29c w km DK50 (178+105), WD-30 w km DK50 (179+204); Ekran E11, E12, E17, E18, E19, OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Budowa studni DN1200 w km DK50 (łącznica 14); Budowa wpustu deszczowego skarpowego DK50 (łącznica 14, Łącznica 8); Regulacja włazów studni (ul. Czerska).

Branża elektroenergetyczna  - Wykonanie okablowania i montaż fundamentów w km DK50 (łącznica 8) oraz w km DK79 (łącznica 14).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (179+037-179+166) oraz w km DK79 (24+829-24+873).

Piątek 07.02.2020

Branża drogowa -  Naprawa rozmyć skarp w km DK79 (Węzeł Kąty); Układanie krawężnika, ścieków trójkątnych w km DK79 (DD22); Wykonanie nasypu (łącznica nr 8, łącznica nr 14); Układanie ścieków  (DW 739 - ul. Czerska); Wykonanie podbudowy betonowej  C3/4 w km DK50 (179+344-179+556); Ułożenie kruszywa łamanego w km DK50 ( 179+344-179+556); Profilowanie podłoża (DD34, DD33a, Zjazd 17a); Profilowanie skarp poboczy, zjazdów oraz humusowanie (DD31, DD32); Profilowanie podłoża pod warstwy drogi (DD34); Montaż ogrodzenia w km DK79 (23+440-23+560, 23+700-23-23+800) oraz w km DK50 (176+630-177+200, 177+750-178+500).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607), MO-5, WD-29c w km DK50 (178+105), WD-30 w km DK50 (179+204); Ekran E11, E12, E17, E18, E19, OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Budowa studni DN1200 w km DK50 (łącznica 14); Budowa wpustu deszczowego skarpowego DK50 (łącznica 14, Łącznica 8); Regulacja włazów studni (ul. Czerska).

Branża elektroenergetyczna  - Wykonanie okablowania i montaż fundamentów w km DK50 (łącznica 8) oraz w km DK79 (łącznica 14).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (179+037-179+166) oraz w km DK79 (24+829-24+873).

 

Piątek 31.01.2020

Branża drogowa -  Naprawa rozmyć skarp w km DK79 (węzeł Kąty); Profilowanie zjazdów, rowów oraz ich humusowanie w km DK79 (DD29, DD31), Układanie krawężnika w km DK79 (DD22); Profilowanie terenu OUD pod kontrukcję nawierzchni w km DK79 (OUD); Profilowanie skarp łącznicy nr 6 węzeł Marianki (łącznica nr 6); Wykonanie nasypu w km DK50 ( Łączniva nr 8, Łącznica nr 14); Naprawa rozmyć skarp w km DK50 (węzeł Stadion); Układanie chodnika z kostki (ul Czerska); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK50 (179+344-179+556).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607), WD-29c w km DK50 (178+105), WD-30 w km DK50 (179+204); Ekran E1, E2, E9, E10, E11, E12, E16, E17, OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Budowa wpustów deszczowych Wp14 oraz Wp15 w km DK50 (179+450-179+490); Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-17B w km DK79 (23+770).

Branża elektroenergetyczna  - Montaż SOK-19, Ułożenie zasileń obwodów do SOK-19, Wykonanie zasileń SOK na WD17.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (179+037-179+166) oraz w km DK79 (24+829-24+873).

 

Piątek 24.01.2020

Branża drogowa -  Prace porządkowe przy skarpach nasypu i rowach w km DK50 oraz w km DK79; Układanie geokraty na skarpach nasypu w km DK79 (ul. Walewicka); Montaż ogrodzenia w km DK79 (23+400-23+560, 23+700-23+850); Profilowanie kruszywa DK79 (DD24); Profilowanie terenu OUD pod konstrukcję nawierzchni w km  DK79 (OUD); Profilowanie skarp łącznicy nr 6; Wykonanie nasypu w km DK50 (łacznica nr 14); Montaż ogrodzenia w km DK50 (176+630-177+200, 177+750-178+500).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów ES-29 w km DK50 (177+603) , ES-29a w km DK50 (177+607), MD-29b w km DK50, WD-30 w km DK50 (179+204); Ekran E16, E17, E18, E19, OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Rozruch pompowni P1 oraz P2 w km DK79 (23+160; 23+770);

Rozruch pompowni P3 w km DK50 (179+190); Budowa drenażu pasa rozdziału w km DK50 (179+466-179+485)

Branża elektroenergetyczna  - Uziemienie  pompowni P1, P2, P3 ; Uruchomienie szaf oświetleniowych SOK-16, SOK-18, SOK-20, SOK-21; Regulacja opraw oświetleniowych.

Piątek 17.01.2020

Branża drogowa -  Prace porządkowe przy skarpach nasypu i rowach w km DK50 oraz w km DK79; Montaż ogrodzenia w km DK79 (23+440-23+560, 23+700-23+850, 24+180-24+300, 24+320-24+360, 25+850-27+200, 26+180-26+360); Montaż ogrodzenia w km DK50 (176+630-177+200, 177+750-178+500); Wykonanie nasypu łącznicy nr 8 (węzeł Marianki); Frezowanie istniejącej jezdni  w km DK50 (179+330 -179+500, DW680); Wykonanie nasypu łącznicy nr 14 (węzeł stadion).

Branża mostowa - Prace porządkowe przy obiekcie w km DK79 ( WD-19 w km 24+229; PP-20 w km 24+849) oraz w km DK50 (WD-30 w km 179+204); Montaż górnych krat wpustów oraz ułożenie drenażu odwodnieniowego płyty pomostu w km DK50m (ES-29 w km 177,603 oraz ES-29a w km 177+607); Betonowanie III etepu gzymsu muru oporowego w km DK50 (MO-5); Montaż słupów ekranów na kapach chodnikowych i gzymsie w km DK79 (Ekran E6, E7); Montaż słupów oraz podwalin ekranu akustycznego w km DK50 (Ekran E17).

Branża wodno – kanalizacyjna - Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-17B w km DK79 (23+770); Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-34A w km DK50 (177+570).

Branża elektroenergetyczna  - Montaż oświetlenia pod obiektami WD19 w km DK79; Podłączanie uziomów w słupach; Regulacja wysięgników słupów.

 

Piątek 10.01.2020

Branża drogowa -  Prace porządkowe przy skarpach nasypu i rowach w km DK50 oraz w km DK79.

Branża mostowa - Montaż deski gzymsowej na gzymsie muru M2 w osi 5 - ES-29a, Izolacja cienka oczepu palisady w km DK50 (Palisada P3), Zasypka podpór w km DK50 (MD-29b w km 2+007); Profilowanie zasypki pod płyty przejściowe w km DK50 (MD-29b w km 2+007); Wiercenie kotew słupów ekranów akustycznych w km DK79 (Ekran E6, E9, E10, E11, E12).

Branża wodno – kanalizacyjna - Budowa kolizji wodociągowej W5 w km DK79 (23+770).

Branża elektroenergetyczna  - Montaż oświetlenia pod obiektami WD16, WD17.

 

Piątek 20.12.2019 

Branża mostowa - Wykonywanie prac związanych z budowa obiektów WD-16 w km 23+212,13, MO-1, WD-17 w km 23+381,00, WD-19 w km 24+229,54, WDk-21 w km 25+191,59, WD-23 w km 27+481,83, WD-24 w km 27+527,16, WD-25 w km 177+268, WD-27a w km 177+268,64, WD-28 w km 177+268,64, ES-29 w km 177+603,13, ES-29a w km 177+607,48, MO-5, Palisada P3, MD-29b, WD-29c w km 178+105,48, WD-30 w km 179+204, Ekran E1, E2, E3, E5, E7, E9, E10, E16,E17, Budynek OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Budowa kolizji wodociągowej W5 w km DK79 (23+770); Odbudowa i renowacja rowu melioracyjnego R42-1 w km DK79 (24+820); Montaż wylotu KPED 01.20 WD-24 w km DK79 (27+550); Odbudowa i renowacja rowu melioracyjnego C-5 w km DK79 (26+735); Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-17b w km DK79 (23+770); Montaż wylotów KPED 01.20 w km DK50 (176+091-176+157); Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-34B w km DK50 (177+660); Wykop zbiornika ZB-34A w km DK50 (177+570); Montaż wylotów KPED (ul. Grójecka).

Branża teletechniczna  - Przekazanie prac związanych z przebudową sieci ORANGE gestorowi (DK79/DK50); Zakończenie prac , uporządkowanie terenu (DK79, DK50)

Branża elektroenergetyczna  - Uruchamianie instalacji oświetlenia

Piątek 13.12.2019 

Branża drogowa -  Humusowanie i profilowanie w km DK79/DK50; Warstwa podbudowy bitumicznej w km DK50/DK79 (179+400, TOR, DD38, DD35, Ł6, Ł14); Oczyszczenie i skropienie  w km DK79; Wykonanie warstwy wiążącej w km DK50 (DD38, DD35, Ł14, Ł6); ściek przykrawężnikowy prefabrykowany i na mokro w km DK50/DK79; Wykonanie barier stalowych w km DK50/DK79; montaż geokraty na skarpach w km DK79; oznakowanie pionowe w km DK79; Ogrodzenie drogowe w km DK79, Oznakowanie poziome w km DK79.

Branża mostowa - Wykonywanie prac związanych z budowa obiektów WD-16 w km 23+212,13, WD-17 w km 23+381,00, WD-19 w km 24+229,54, PP-20 w km 24+849,69, WDk-21 w km 25+191,59, WD-23 w km 27+481,83, WD-24 w km 27+527,16, WD-25 w km 177+268, MO-2, WD-27a w km 177+268,64, WD-28 w km 177+268,64, ES-29 w km 177+603,13, ES-29a w km 177+607,48, MO-5, WD-29c w km 178+105,48, WD-30 w km 179+204, Ekran E7, E14, E1, E2, E3, E5, E6, E7, E10,E15, Budynek OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Budowa kolizji wodociągowej W5 w km DK 79 (23+770), Montaż podzespołów pompowni P1 oraz P2 w km DK79 (23+160, 23+770)Montaż wylotów prefabrykowanych na skarpie wiślanej w km DK50 (177+440) Budowa rowu krytego w km DK50 (177+400); Budowa drenażu w prawym rowie DK50 (177+420-177+360), Montaż podzespołów pompowni P3 w km DK50 (179+200); Budowa wpustu deszczowego skarpowego (Ł14).

Branża teletechniczna  - 'Kalibracja oraz przygotowanie do sprzedaży wybudowany kanał technologiczny od studni nr. 93 do studni nr. 98, od studni nr. 129 do studni nr. 133, od st. 60 do studni nr. 63 oraz od studni nr. 76 do studni nr. 79 w km ( 176+967 - 177+268, 179+253 - 179+435); 'Budowa kanału technologicznego od studni nr. 76 do studni nr. 79 w km ( 176+967 - 177+268, 179+253-179+435).

Branża elektroenergetyczna  - Montaż słupów z oprawami ( Marianki, Kąty); Naprawa uszkodzeń kabli (Marianki, Kąty); Montaż rozdzielnice wR, WD-16, WD-17a, WD-19.

Piątek 06.12.2019 

Branża drogowa -  Humusowanie i profilowanie w km DK79; Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej  w km DK50 (177+496-177+530, 179+300-179+555); Wykonanie warstwy ścieralnej w km DK50 (Ł13,Ł12, 177+496-177+530, 179+300-179+555); Oczyszczanie i skropienie w km DK50 (Ł13, 177+496-177+530, Ł12, 179+300-179+555); Profilowanie i zagęszczanie poboczy w km DK79 ; Wykonanie warstwy wiążącej w km DK50 (Ł13, 177+496-177+530, 179+300-179+555); Wykonanie barier stalowych w km DK79; Montaż geokraty na skarpach w km DK79 (23+400-23+460; 23+500L); oznakowanie pionowe w km DK79; oznakowanie poziome w km DK79 oraz DK50; Wykonanie nasypu w km DK50 (Ł8, DD38); Wykonanie warstwy mrozoochronnej (Ł14); Wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4 (DD35, DD38); Wykonanie podbudowy zasadniczej z MN (DD35) ; Humusowanie w km DK50/DK79.

Branża mostowa - Wykonywanie prac związanych z budowa obiektów WD-16 w km 23+212,13, WD-17 w km 23+381,00, WD-19 w km 24+229,54, PP-20 w km 24+849,69, WDk-21 w km 25+191,59, WD-23 w km 27+481,83, WD-24 w km 27+527,16, WD-25 w km 177+268, MO-2, WD-27a w km 177+268,64, WD-28 w km 177+268,64, ES-29 w km 177+603,13, ES-29a w km 177+607,48, MO-5, WD-29c w km 178+105,48, WD-30 w km 179+204, Ekran E7, E14, E1, E2, E3, E5, E6, E7, E10,E15, Budynek OUD.

Branża wodno – kanalizacyjna - Budowa kolizji wodociągowej W5 w km DK 79 (23+770), Montaż podzespołów pompowni P1 oraz P2 w km DK79 (23+160, 23+770)Montaż wylotów prefabrykowanych na skarpie wiślanej w km DK50 (177+440) Budowa rowu krytego w km DK50 (177+400); Budowa drenażu w prawym rowie DK50 (177+420-177+360), Montaż podzespołów pompowni P3 w km DK50 (179+200); Budowa wpustu deszczowego skarpowego (Ł14).

Branża teletechniczna  - 'Kalibracja oraz przygotowanie do sprzedaży wybudowany kanał technologiczny od studni nr. 93 do studni nr. 98, od studni nr. 129 do studni nr. 133, od st. 60 do studni nr. 63 oraz od studni nr. 76 do studni nr. 79 w km ( 176+967 - 177+268, 179+253 - 179+435); 'Budowa kanału technologicznego od studni nr. 76 do studni nr. 79 w km ( 176+967 - 177+268, 179+253-179+435).

Branża elektroenergetyczna  - Montaż słupów z oprawami ( Marianki, Kąty); Naprawa uszkodzeń kabli (Marianki, Kąty); Montaż rozdzielnice wR, WD-16, WD-17a, WD-19.

 

Piątek 29.11.2019 

Branża drogowa -  Wykonywanie prac związanych z budową naspu w km DK50 (176+500-177+000, DD38); Umocnienie rowu w km DK50 (177+840-177+529, 177+320-177+334, L14); Wykonanie podbudowy zasadniczej z MN w km DK50 (177+497-177+529); Wykonanie ścieku trójkatnego w km DK50 ( 179+400-179+520; L3a, L11); Wykonanie ścieku skarpowego w km DK50 (176+650-177+529); Humusowanie pasa rozdziału w km DK50 (176+400-177+400, Ł7, Ł9a); Humusowanie i profilowanie w km DK79/DK50 ; Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km DK79/DK50 (Ł4 0+000/0+100; 175+700/870L; 
Ł3 0+005/0+128) ; Wykonanie warstwy ścieralnej w km DK79/DK50 (Ł7 27+420/571, Ł9a27+400/571, Ł4 0+290, Ł10 0+240-0+320; Ł9 0+140-0+210); Oczyszczenie i skropienie w km DK79/DK50 (Ł4, Ł9; Ł10, Ł7, Ł9a; 175+700/870L, 175+700/990L; Ł3); Wykonanie nawierzchni betonowej w km DK50 ( DK50 177+387/496P; 176+600/177+162P; 176+100/305P; 176+600/864L; 177+775/920L; 175+700/990L; Ł3; DK50 179+128/167L; 175+991/176+100P(poszerzenia)); Profilowanie i zagęszczanie poboczy w km DK79/DK50 (26+300/27+000P; 176+500/177+500P; 176+500/177+500); Wykonanie warstwy wiążącej w km DK50( Ł9 0+160/210; Ł10 0+260/0+320; Ł4 0+000/100; 175+700/9911; Ł3a); Wykonanie barier stalowych w km DK79 ( 26+800/27+400PR; Ł7 i Ł9a) ; Czyszczenie pod oznakowanie poziome w km DK50 ( DK50 odcinek WD-30-ES29, Kąty); Wykonanie nasypu w km DK50 (DD38); montaż geokraty na skarpach w km DK79 (DK79-WD17 str.L); Wykonanie podbudowy KŁSM w km DK50 (Ł11, Ł15),; Mycie nawierzchni w km DK50/DK79 (Ł3).

Branża mostowa - Wykonywanie prac związanych z budowa obiektów WD-16 w km 23+212,13, MO-1, WD-17 w km 23+381,00, WD-19 w km 24+229,54, PP-20 w km 24+849,69, WDk-21 w km 25+191,59, WD-23 w km 27+481,83, WD-24 w km 27+527,16, WD-27a w km 177+268,64, WD-28 w km 177+268,64, ES-29 w km 177+603,13, ES-29a w km 177+607,48, Palisada P3, MO-5, MD-29b w km 2+007, WD-29c w km 178+105,48, Ekran E2, E5, E6, E7, Ekran E1, E2, E3, E5, E7, E8, Ekran E9, E5 , Budynek OUD 

Branża wodno – kanalizacyjna - Budowa kolizji wodociągowej W5 w km DK 79 (23+770), Budowa wylotu skarpowego prefabrykowanego 02.16 w km DK 79 (27+450), Budowa studni DN1200 WZB-27 w km DK 79 (26+825), Budowa kanalizacji deszczowej DN 300 od zbiornika ZB-27 do zbiornika ZB-30 w km DK 79 (26+825), Regulacja wysokościowa wpustów oraz regulacja kratek żeliwnych na wpustach w km DK 79 (27+285,32 - 27+435,32), Humusowanie zbiornika ZB-17 w km DK 79 (23+160), Budowa rurociągu tłocznego DN 200 od studni D14 do pompowni P1 w km DK 79 (23+300), Regulacja wysokościowa wpustów oraz regulacja kratek żeliwnych na wpustach w km DK 50 (175+831,50 - 175+973,5), Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-34B w km DK 50 (177+660), Budowa rurociągu tłocznego DN 200 od studni D72 do pompowni P3 w km DK 50 (179+200), Osadzanie wylotu prefabrykowanego KPED 01.20 – Ł13 w km 0+118,15.

Branża teletechniczna  - 'Kalibracja oraz przygotowanie do sprzedaży wybudowany kanał technologiczny od studni nr. 93 do studni nr. 98, od studni nr. 129 do studni nr. 133, od st. 60 do studni nr. 63 oraz od studni nr. 76 do studni nr. 79 w km ( 176+967 - 177+268, 179+253 - 179+435); 'Budowa kanału technologicznego od studni nr. 76 do studni nr. 79 w km ( 179+253 - 179+435).

Branża elektroenergetyczna  - 'Montaż rur na estakadach, Montaż słupów, Poziomowanie słupów (Łącznica nr 6 )

 

Piątek 22.11.2019 

Branża drogowa -  nasyp, nasyp pasa dzielącego w km DK 50 – DD38 (0+090-0+217, 176+500-177+000), umocnienie rowu w km DK 50 – Ł14 (177+840-177+529, 0+280-0+320, 177+320-177+334), podbudowa zasadnicza z MN w km DK50 (177+497-177+529),ściek trójkątny w km DK50 – Ł3a i Ł11(0+080-0+121, 179+400-179+520, 0+260-0+280, 0+025-0+160), ściek skarpowy w km DK50 (176+650-177+700), humusowanie pasa rozdziału w km DK50- Ł7, Ł9a (176+400-177+400, 27+530-27+730), Humusowanie i profilowanie w km DK79, warstwa podbudowy bitumicznej w km DK50/79 (Ł4 0+000/0+100; 175+700/870L; Ł3 0+005/0+128), warstwa ścieralna DK50/79 (Ł7 27+420/571, Ł9a27+400/571, Ł4 0+290, Ł10 0+240-0+320; Ł9 0+140-0+210), nawierzchnia betonowa w km DK 50 (DK50 177+387/496P; 176+600/177+162P; 176+100/305P; 176+600/864L; 177+775/920L; 175+700/990L; Ł3; DK50 179+128/167L; 175+991/176+100P(poszerzenia), profilowanie i zagęszczanie poboczy w km DK 50/79 (DK79/DK50; 26+300/27+000P; 176+500/177+500P; 176+500/177+500), warstwa wiążąca w km DK50 (Ł9 0+160/210; Ł10 0+260/0+320; Ł4 0+000/100; 175+700/9911; Ł3a), ściek przykrawędziowy prefabrykowany DK50 - Ł15, nawierzchnia betonowa -roboty przygotowawcze pod poszerzenia DK 50/79, bariery stalowe w km DK50 (26+800/27+400PR; Ł7 i Ł9a), czyszczenie pod oznakowanie poziome w km DK 50 (odcinek WD-30-ES29, Kąty), ściek na ,,mokro" w km DK 79 (23+442/703; 27+226/300P; 27+300/420 PR), nasyp DD38, umocnienie rowu w km DK 50 (DK50 177+450L, Ł13; 175+500; WD-17L), montaż geokraty na skarpach w km DK 50 (DK79-WD17 str. L ), podbudowa KŁSM DK50 - Ł11, Ł15, Skarpowanie i profilowanie skarp DK 50 - Ł11, Ł15, Mycie nawierzchni – DK 50/79 – Ł3.

Branża mostowa - Wykonywanie prac związanych z budowa obiektów WD-16 w km 23+212,13, WD-17 w km 23+381,00, WD-19 w km 24+229,54, WDk-21 w km 25+191,59, WD-23 w km 27+481,83, WD-24 w km 27+527,16, WD-25 w km 27+489,16, WD-27a w km 177+268,64, ES-29 w km 177+603,13, ES-29a w km 177+607,48, MO-5, MD-29b w km 2+007, WD-29c w km 178+105,48, WD-30 w km 179+204,20, Ekran E1, E2, E3, E6, Ekran E2, E3, E5, E6, Ekran E1, E2, E3, E7, E8, E15, Budynek OUD etap I, Budynek OUD etap II.

Branża wodno – kanalizacyjna - Budowa kolizji wodociągowej W5 w km DK 79 (23+770), Budowa wylotu skarpowego prefabrykowanego 02.16 w km DK 79 (27+450), Budowa studni DN1200 WZB-27 w km DK 79 (26+825), Budowa kanalizacji deszczowej DN 300 od zbiornika ZB-27 do zbiornika ZB-30 w km DK 79 (26+825), Regulacja wysokościowa wpustów oraz regulacja kratek żeliwnych na wpustach w km DK 79 (27+285,32 - 27+435,32), Humusowanie zbiornika ZB-17 w km DK 79 (23+160), Budowa rurociągu tłocznego DN 200 od studni D14 do pompowni P1 w km DK 79 (23+300), Regulacja wysokościowa wpustów oraz regulacja kratek żeliwnych na wpustach w km DK 50 (175+831,50 - 175+973,5), Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-34B w km DK 50 (177+660), Budowa rurociągu tłocznego DN 200 od studni D72 do pompowni P3 w km DK 50 (179+200), Osadzanie wylotu prefabrykowanego KPED 01.20 – Ł13 w km 0+118,15.

Branża teletechniczna  - Kalibracja oraz przygotowanie do sprzedaży wybudowany kanał technologiczny od studni nr 93 do studni nr 98 w km DK 79 (176+967 - 177+268), Budowa kanału technologicznego od studni nr 129 do studni nr  133 w km DK 79 (179+253 - 179+435).

Piątek 15.11.2019 

Branża drogowa - ściek trójkątny/ściek półokrągły w km DK (175+700-175+991, 179+325-179+556), ściek skarpowy w km DK 50 (Ł11/Ł12/Ł13/Ł15 - 176+500-176+700), podbudowa pomocnicza C3/4 w km DK 50 (175+700-175+991,177+497-177+529), podbudowa zasadnicza z MN w km DK 50 (175+700-175+991), nasyp pas rozdziału w km DK 50 (0+000-0+134, 176+900-177+400), humusowanie pasa rozdziału w km DK 50 (177+000-177+400), obrukowanie przepustów  fi 800 - Ł10-Ł13, Humusowanie i profilowanie w km DK 50 i DK 79 (Kąty oraz w km 25+300L), Warstwa podbudowy bitumicznej w km DK 50/79 (dojazd do WD23(27+500); Ł9-0+160/0+210, Ł10-0+260-0+320), warstwa ścieralna w KM DK 50/79 (179+167/280L; 177+528/177+670L; 177+528/177+670 P), Oczyszczenie i skropienie w km DK 50/79 (179+167/280L; 177+528/177+670L; 177+528/177+670 P + dojazd do WD23; Ł9, Ł10), nawierzchnia betonowa w km 50/79 (179+590/176+800L; 26+680/26+980L-poszerzenie; 26+750/27+400L; 27+005/27+100P), profilowanie i zagęszczanie poboczy DK 79, warstwa wiążąca w km DK 50/ 79 (dojazd do WD23-Ł7, Ł9a, Ł4), Warstwa poślizgowa  50/79, ściek przykrawędziowy prefabrykowany DK 79,  nawierzchnia betonowa -roboty przygotowawcze pod poszerzenia DK 50/79, ściek skarpowy + wyloty w rowie w km 79 (26+450/27+000L), obróbka wpustów w km DK 79, ściąganie mleczka cementowego pod oznakowanie poziome w km DK 50 (odcinek WD30-ES29), bariery stalowe DK 79 – Węzeł Katy, oczyszczenie nawierzchni betonowej DK 50/79.

Branża mostowa – Wykonywanie prac związanych z budowa obiektów WD-16 w km 23+212,13, WD-17 w km 23+381,00, WD-19 w km 24+229,54, WD-23 w km 27+481,83, WD-24 w km 27+527,16, WD-25 w km 27+489,16, WD-27a w km 177+268,64, ES-29 w km 177+603,13, ES-29a w km 177+607,48, MO-5, Ekran E7, E13, E15, Ekran E6, E12, Ekran E1, E5, E7, E8.

Branża wodno - kanalizacyjna – umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-17A w km DK 79 (23+770), osadzanie kratek żeliwnych na wpustach w km DK 79 (27+400), wykop zbiornika ZB-17B w km DK 79 (23+770), Budowa przegród na rowie ZS-1; ZS-2 w km DK 79 (25+752,5 - 25+850,5), Montaż kratek żeliwnych na wpustach w km DK 50 (176+959 - 177+067), Budowa przykanalika drenażu podłużnego DN160 w km DK 50 (175+725), Budowa wylotów KPED 01.20 w km DK 50 (175+725), Regulacja wysokościowa wpustów w km DK 50 (177+520), Regulacja studzienek drenarskich w km DK 50 (178+100-178+200), Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-34B w km DK 50 (177+660), Budowa wylotu KPED 02.16 Wy36; Wy35 w km DK 50 (178+570; 178+350), Budowa drenażu podłużnego pasa rozdziału w km DK 50 (179+336,88 - 179+485), Montaż wylotów skarpowych KPED 01.20 – ul. Wiejska.

Branża elektryczna - Montaż fundamentów + kabel , Montaż słupów – Węzeł Marianki, Podłączanie latarni, Poziomowanie słupów – DK 50 i 79.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego od studni nr 93 do studni  nr 98 w km DK 79 (176+967 - 177+268).

Piątek 08.11.2019

Branża drogowa – Nasyp w km DK 50 Ł15 (179+400-179+556, 0+090-0+217, 0+000-0+167, 0+000-0+200), warstwa  mrozoochronna w km DK 50 Ł11, Ł15 (175+700-175+991, 0+260-0+640, 0+000-0+200), stabilizacja C3/4 w km DK 50 Ł15 (179+325-179+556, 0+000-0+200, 0+260-0+640), wykonywanie chodnika – ul. Wojska Polskiego, humusowanie DK 50/79, podbudowa z mieszanki C8/10 w km DK 50 (177+780/177+950L-poszerzenie), Warstwa podbudowy bitumicznej DK 50/79, warstwa ścieralna DK 50/79 (DD32;Ł2; Ł1; Ł2a), Oczyszczenie i skropienie oznakowania poziomego DK 50/79, nawierzchnia betonowa DK50/79, profilowanie i zagęszczanie poboczy DK 79, wykonywanie warstwy wiążącej DK 79 – Ł6, Warstwa poślizgowa DK79/50, ściek przykrawędziowy prefabrykowany DK 79, nawierzchnia betonowa -roboty przygotowawcze pod poszerzenia DK50/79.

Branża mostowa - Wykonywanie prac związanych z budowa obiektów WD-16 w km 23+212,13, WD-17 w km 23+381,00, WDk-21 w km 25+191,59, WDk-21 w km 25+191,59,  WD-23 w km 27+481,83, WD-24 w km 27+527,16, WD-25 w km 27+489,16, MO-2, WD-27a w km 177+268,64, Palisada zabezpieczająca skarpę wykopu, ES-29 w km 177+603,13, ES-29a w km 177+607,48, MO-5, WD-29c w km 178+105,48, WD-30 w km 179+204,20, Ekran E1, E5, E6, Ekran E1, E5, Ekran E2, E4, E7, E13, E15.

Branża wodno - kanalizacyjna  - Wykop zbiornika ZB-17A w km DK 79 (23+770), Umocnienie dna i skarp zbiornika ZB-17A w km DK 79 (23+770; 24+450), Humusowanie zbiornika ZB-17A, ZB-17C, ZB-17D w km DK79 (23+770; 24+445), Budowa kanalizacji deszczowej DN 600 od studni D77 do wylotu w km DK79 (23+110), Budowa wylotu W17A w km DK 79 (23+110), Budowa osadników od studni D44, D127 w km DK 79 (24+200; 24+900), Wykop zbiornika ZB-34B w km DK50 (177+660), Budowa drenażu podłużnego pasa rozdziału w km DK 50 (177+026 - 177+120; 177+120 - 177+160), Budowa drenażu skarpy wiślanej DK 50, Budowa wpustu deszczowego skarpowego ul. Wojska Polskiego w km 0+420, Budowa wpustu deszczowego w km DK 50 (Łącznica 2 w km 0+225,20).

Branża elektryczna - Poziomowanie słupów, Montaż słupów - Łącznica 9A, węzeł Marianki.

Branża teletechniczna - Regulacja wysokościowa studni kanału technologicznego, posadowienie studni kanału technologicznego – DK 50.

Czwartek 31.10.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (179+325-179+556, Ł8, Ł11, Ł15); Wykonanie warstwy mrozoochronnej  w km DK50 (177+479-177+529); Wypełnienie pobocza w km DK50 (178+000-179+000); Wykonanie barier energochłonnych w km DK50 (177+670-179+165, 176+050-176+400); Wykonanie podbudowy pomocniczej z MN w km DK50 (177+640-177+670); Humusowanie + profilowanie terenów płaskich + uzupełnianie poboczy w km DK79; Wykonanie barier stalowych w km DK79 (ul. Wiejska); Wykonanie warstwy wiążącej w km DK50/DK79 (179+167+179+195, DD32, 177+630-177+670); Wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10 w km DK50/ DK79; Oczyszczenie i skropienie pod nawierzchnie bitumiczne w km Dk79 /Dk50 ; Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km DK50 (179+167-179+195, 177+630-177+670, DD32) oraz w km DK79 (27+490-27+496); Oczyszczenie i mycie pod oznakowania poziome - badania GDDKIA w km DK79 ; Montaż geokraty na skarpach w km DK79.

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27a w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  MO-5, WD-29c w km DK50 178+105, WD-30 w km 179+204, Ekran E8, E9, E10, E11, E12 w km DK79.

Branża teletechniczna - Regulacja wysokościowa studni kanału technologicznego oraz Posadowienie studni kanału technologicznego w km DK50.

Branża elektroenergetyczna - Poziomowanie słupów, Montaż słupów (Łącznica 9A, węzeł Marianki)

Branża wodno-kanalizacyjna -  Wykonanie wykopu zbiornika ZB-17a w km DK79 (23+770); Umocnienie dna i skarp zbiornika ZB17A w km DK79 (23+770, 24+450); Budowa Kanalizacji deszczowej DN600 od studni D77 do wylotu w km DK79 (23+110); Budowa osadników od studni D44, D127 w km DK79 (24+200, 24+900); Wykop zbiornika ZB-34B w km DK50 (177+660); Budowa drenażu podłużnego w km DK50 (177+026-177+120; 177+120-177+160); Budowa dreanżu skarpy wiślanej w km DK50. 

Piątek 25.10.2019

Branża drogowa -  Wykonanie bariery U11a (ul. Walewicka) ; Humusowanie + profilowanie terenów płaskich w km DK79 (23+500-24+700) ; Wprowadzenie TOR w km DK50 (175+700-176+050); Wykonanie nasypu w km DK50 (179+325-179+555); Wykonanie oznakowania poziomego w km DK79/DK50 ; Wykonanie podbudowy KŁSM 0/31,5 w km DK79 (Ł2, Ł6); Wykonanie zabudowy kratek ściekowych w km DK79 (w. Kąty); Wykonanie barier stalowych +U11a w km DK79 (pobocze i pas rozdziału); Wykonanie warstwy z mieszanki C3/4 w km DK79 (Ł2) ; Wykonanie warstwy wiążącej w km DK50/79 (Ł3, Ł4); Wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10 w km DK79/DK50 (27+100-27+420, 176+058-176+300); Wykonanie warstwy ścieralnej w km DK50 (175+700-175+990); Oczyszczenie i skropienie w km DK79/DK50 (pod nawierzchnie bitumiczene) ; Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km DK79/DK50 (175+940, Ł6, Ł2, Ł1, Ł2a); Czyszczenie i mycie pod oznakowanie poziome w km DK79; Wykonanie nawierzchni betonowej - poszerzenia w km DK79 (23+550-23+920; Roboty przygotowawcze pod wykonywanie poszerzenia naw. betoowej w km DK79 (23+550-23+920).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, MO-1, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km 24+229, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27a w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  MO-5, WD-29c w km DK50 178+105, WD-30 w km 179+204, Ekran  E3, E4, E6, E7, E10, E11, E12, E13 w km DK50.

Branża teletechniczna - Regulacja wysokościowa studni kanału technologicznego w km DK79.

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -  Wyykonanie wykopu zbiornika ZB-17A w km DK79 (23+770); Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB17A, ZB22 w km DK79 (23+770, 24+450); Wstawianie osadników do studni w km DK79 (24+200-24+550); Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK50 ( 177+022-177+141, Ł4); Budowa drenażu skarpy wiślanej  w km DK50 (177+090-177+141); Budowa studni ppoż, budowa separatora OUD; Montaż wylotów skarpowych (Ł10, W. Marianki, WD-30, WD-29).

Piątek 18.10.2019

Branża drogowa -  Wykonanie bariery U11a (ul. Walewicka) ; Humusowanie + profilowanie terenów płaskich w km DK79 (23+500-24+700) ; Wprowadzenie TOR w km DK50 (175+700-176+050); Wykonanie nasypu w km DK50 (179+325-179+555); Wykonanie oznakowania poziomego w km DK79/DK50 ; Wykonanie podbudowy KŁSM 0/31,5 w km DK79 (Ł2, Ł6); Wykonanie zabudowy kratek ściekowych w km DK79 (w. Kąty); Wykonanie barier stalowych +U11a w km DK79 (pobocze i pas rozdziału); Wykonanie warstwy z mieszanki C3/4 w km DK79 (Ł2) ; Wykonanie warstwy wiążącej w km DK50/79 (Ł3, Ł4); Wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10 w km DK79/DK50 (27+100-27+420, 176+058-176+300); Wykonanie warstwy ścieralnej w km DK50 (175+700-175+990); Oczyszczenie i skropienie w km DK79/DK50 (pod nawierzchnie bitumiczene) ; Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w km DK79/DK50 (175+940, Ł6, Ł2, Ł1, Ł2a); Czyszczenie i mycie pod oznakowanie poziome w km DK79; Wykonanie nawierzchni betonowej - poszerzenia w km DK79 (23+550-23+920; Roboty przygotowawcze pod wykonywanie poszerzenia naw. betoowej w km DK79 (23+550-23+920).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, MO-1, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km 24+229, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27a w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  MO-5, WD-29c w km DK50 178+105, WD-30 w km 179+204, Ekran  E3, E4, E6, E7, E10, E11, E12, E13 w km DK50.

Branża teletechniczna - Regulacja wysokościowa studni kanału technologicznego w km DK79.

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -  Wyykonanie wykopu zbiornika ZB-17A w km DK79 (23+770); Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB17A, ZB22 w km DK79 (23+770, 24+450); Wstawianie osadników do studni w km DK79 (24+200-24+550); Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK50 ( 177+022-177+141, Ł4); Budowa drenażu skarpy wiślanej  w km DK50 (177+090-177+141); Budowa studni ppoż, budowa separatora OUD; Montaż wylotów skarpowych (Ł10, W. Marianki, WD-30, WD-29).

Piątek 11.10.2019

Branża drogowa -  Wykonanie bariery U11a (ul. Wojska Polskiego) ; Humusowanie skarp i rowów w km DK50 (177+150-177+300, Ł11) ; Wykonanie podbudowy zasadniczej z MN w km DK50 ( 178+065-178+150); Wykonanie Humusowania oraz oznakowanie poziomego  w km DK79 ; Wykonanie barier stalowych +U11a w km DK79 ; Wykonanie warstwy ścieralnej w km DK79 (23+221-23+388, Ł2a, Ł1) ; Wykonanie warstwy podbudowy w km DK79 / DK50 ; Wykonanie warstwy wiążącej w km DK79 / DK50 ; Wykonanie ścieku na mokro w km DK50 (odc. ES-29 -WD-30, 176+000-177+030); Wykonanie zabudowy kratek ściekowych w km DK79 ( W. Kąty i łącznice i zakresy bitumiczne przy obiektach ).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, MO-1, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km 24+229, PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27a w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  MO-5, WD-29c w km DK50 178+105, WD-30 w km 179+204, Ekran  E13, E14, E15, E2, E1, E9 w km DK50.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -  Wyykonanie wykopu zbiornika ZB-17A w km DK79 (23+770); Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-22 w km DK79 (24+450) ; Budowa drenażu w pasie dzielącym w km DK79 (23+158-23+192, 22+914-22+967); Osadzanie kratek żeliwnych na wpustach w km DK50 ( 176+000-176+300, 176+300-176+700); Budowa wpustu deszczowego skarpowego w km DK50 ( 177+486); Budowa drenażu w pasie dzielącym w km DK50 ( 179+280-179+320, 178+320-179+336)

 

Piątek 04.10.2019 

Branża drogowa -

Wykonanie DK 50:





podbudowa pomocnicza C3/4 DK50 179+167-177+195
179+200-179+325
rowy pobocza ul. Wojska Polskiego 0+000-0+420
GWN DK50
177+475-177+529
179+200-177+325
0+305-0+505
warstwa wyrównawcza DD38 0+090-0+200
humusowanie skarp i rowów DK50
ul. Wojska Polskiego
177+150-177+300
0+200-0+450
wykop z profilowaniem podłoża pod konstrukcje DK50 177+000-177+100 P
profilowanie podłoża pod konstrukcję                              Ł11 0+425-0+525
profilowanie podłoża pod nasyp                     Ł11 0+250-0+425
wykończnie robót brókarskich przy barierach energochłonnych ul. Walewicka 0+060-0+350

​​​​​​​​​​​​​​​​Wykonanie DK79:





podbudowa pomocnicza C3/4 Ł4 0+305-0+505
podbudowa zasadnicza z MN Ł4 0+200-0+505
warstwa podbudowy bitumicznej DK79 22+660/750; Ł2A;Ł1;
warstwa wiążąca  DK79 22+660/750; Ł2A; Ł1
oczyszczenie i skropienie DK79 22+660/750; 24+765/905L+P; 24+168/290L+P; Ł2A; Ł1; 22+600/23+442P; Ł2A; 22+680/23+221L; 23+388/23+442L
warstwa ścieralna DK79 24+765/905P+L; 24+168/290L+P; 22+600/23+442P; 22+680/23+221L; 23+388/23+442L
siatka przeciwerozyjna na skarpie DK79 24+857/25+050L; 25+276/600L
humusowanie DK79 ul.Wiejska; 24+276/25+600
przegląd wprowadzonych TOR DK79/50 DK79/50
montaż barier stalowych DK79 25+500; odc. WD19-PP20; 24+869/25+050L
uzupełnienie poboczy i pasa rozdziału DK79 DK79
czyszczenie pod oznakowanie poziome - ściaganie mleczka cementowego DK79 DK79
warstwa z mieszanki C3/4 DK79 DD32

Branża mostowa

Wykonanie:



Docinanie górnych warstw bloczków i profilowanie zasypki pod beton gzymsów DK79 WD-16 w km 23+212,13
Wypełnienie górnych warstw bloczków betonem oraz beton poddkładowy pod gzymsy skrzydeł w osi 1 i 2 DK79 WD-16 w km 23+212,13
Montaż barier ochronnych DK79 WD-16 w km 23+212,13
Ułożenie krawężnika kamiennego wzdłuż muru oporowego DK79 MO-1
Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych skrzydeł w osi 2 DK79 WD-17 w km 23+381,00
Docinanie górnych warstw bloczków na skrzydle w osi 1 DK79 WD-17 w km 23+381,00
Ułożenie krawężnika na skrzydle w osi 1A DK79 WD-17 w km 23+381,00
Montaż barier ochronnych DK79 WD-17 w km 23+381,00
Montaż barier ochronnych DK79 WD-19 w km 24+229,54
Montaż desek gzymsowych na skrzydłach DK79 WDk-21 w km 25+191,59
Betonowanie gzymsów na skrzydłach w osi 1 DK79 WDk-21 w km 25+191,59
Montaż barier ochronnych DK79 WDk-21 w km 25+191,59
Izolacja cienka płyt przejściowych w osi 1 Węzeł Marianki WD-23 w km 27+481,83
Izolacja gruba ścianek zaplecznych w osi 1 Węzeł Marianki WD-23 w km 27+481,83
Drenaż za płytami przejściowymi w osi 1 Węzeł Marianki WD-23 w km 27+481,83
Deskowanie i etonowanie fundamentów pod bariery ochronne przy osi 2 Węzeł Marianki WD-23 w km 27+481,83
Zbrojenie końcówek kap chodnikowych przy osi 1 Węzeł Marianki WD-25 w km 27+489,16
Betonowanie płyt przejściowych w osi 1 Węzeł Marianki WD-25 w km 27+489,16
Izolacja cienka płyty przejściowej w osi 1 Węzeł Marianki WD-25 w km 27+489,16
Izolacja gruba na ściance zaplecznej w osi 1 Węzeł Marianki WD-25 w km 27+489,16
Drenaż za płytą przejściową w osi 1 Węzeł Marianki WD-25 w km 27+489,16
Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych na gzymsie muru oporowego Węzeł Marianki MO-2
Układanie krawężnika kamiennego przy gzymsie muru oporowego Węzeł Marianki MO-2
Betonowanie gzymsu (II etap - odcinek 0-72mb od początku muru) Węzeł Marianki MO-2
Zabezpieczenie antykorozyjne filarów - powłoka odporna na chlorki DK 50 WD-27a w km 177+268,64
Przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod hydrofoizację  DK 50 WD-27a w km 177+268,64
Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego - hydrofobizacja DK 50 WD-27a w km 177+268,64
Przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod hydrofoizację  DK 50 WD-28 w km  177+268,64
Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego - hydrofobizacja DK 50 WD-28 w km  177+268,64
Zbrojenie i deskowanie III etapu murów oporowych w osi 1 -  ES-29a DK 50 ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48
Zbrojenie i deskowanie wnek dylatacyjnych w osi 1B - ES-29 i 1A - ES-29a DK 50 ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48
Zbrojenie kapy chodnikowej K3 - ES-29 DK 50 ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48
Betonowanie kapy chodnikowej K3 i K6 i końcówek kap K4 i K5 przy dylatacjach modułowych przy osi 5 - ES-29 DK 50 ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48
Betonowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1B i 1C - ES-29 DK 50 ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48
Zasypka za przyczółkiem w osi 1 - ES-29 DK 50 ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48
Montaż kolektora odwodnieniowego - ES-29 i ES-29a DK 50 ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48
Przygotowanie powierzchni podpór pod zabezpieczenie antykorozyjne betonu DK 50 WD-29c w km 178+105,48
Izolacjo- nawierzchnia na chodnikach DK 50 WD-29c w km 178+105,48
Betonowanie płyt przejściowych w osi 2 DK 50 WD-30 w km 179+204,20
Drenaż za płytami przejściowymi w osi 2 DK 50 WD-30 w km 179+204,20
Przygotowanie powierzchni podpór pod zabezpieczenie antykorozyjne betonu DK 50 WD-30 w km 179+204,20
Izolacjo- nawierzchnia na chodnikach DK 50 WD-30 w km 179+204,20
Izolacja cienka płyt przejściowych w osi 2 DK 50 WD-30 w km 179+204,20
Montaż słupów ekranów akustycznych i betonowanie głowic  DK 50 Ekran E18, E19
Montaż słupów ekranów akustycznych i betonowanie głowic  DK 50 Ekran E16
Montaż słupów ekranów akustycznych i betonowanie głowic  DK 50 Ekran E17
Montaż słupów ekranów akustycznych DK79 Ekran E15

Branża wodno - kanalizacyjna :

Wykonanie:





Budowa wpustów deszczowych skarpowych Ł.8 oraz Ł.4 Ł.8 w km 0+031,56 oraz Ł.4 w km 0+441,85, 0+497,10
Budowa studni DN1200 Ł.4 Ł.4 w km 0+497,10
Regulacja wysokoścowa wpustów Ł.4 Ł.4 
Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-32 DK 79 w km 27+420
Wykop zbiornika ZB-17A DK 79 w km 23+770
Budowa studni D49 DK 79 w km 24+515
Regulacja wysokoścowa wpustów DK 79 w km 27+335,32 - 27+435,32
Regulacja wysokoścowa wpustów DK 50 w km 178+100, 179+200
Wykop zbiornika ZB-35 DK 50 w km 178+350
Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-35 DK 50 w km 178+350
Budowa drenażu podłużnego DK 50 w km 179+200 - 179+248,5; 177+488,10- 177+516,5
Budowa wpustu deszczowego Wp1 DK 50  w km 179+200

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

 

Piątek 30.09.2019

Branża drogowa -

Wykonanie DK 50:

nasyp

179+400-179+550

w.mrozoochronna

179+200-179+325

w.mrozoochronna

177+630-177+670

podbudowa pomocnicza C3/4

177+630-177+670
0+200-0+505

nasyp 

0+305-0+505

w.mrozoochronna

179+200-177+325
0+305-0+505

podbudowa zasadnicza C90/3

175+700-175+991P

humusowanie/maty antyerozyjne

0+060-0+350

zatoka autobusowa

0+000-0+340

ściek przykrawędziowy

178+065-179+160
0+000-0+100

śiek skarpowy

177+560-178+400

bariery energochłonne

0+060-0+350

Nawierzchnia betonowa C35/45

175+991/176+200L; 176+491/991P; 175+991/176+491P

Uszostnienie pod naw. Betonową

175+991/177+000

Wykonanie DK79:

Podbudowa KŁSM 0/31,5

 Ł1, Ł6

Uzupełnienie poboczy

między WD17-PP20

Utwardzenie poboczy

między WD17-21

Bariery stalowe

DK79 PR; ul. Wiejska

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 25/55-60 WMS

24+165/200L; 24+165/225P; 25+107/158L+P; 25+225/276L+P; 24+795/839L+P; 24+245/290L+P

Warstwa ścieralna  SMA 11 45/80-55

25+107/158L+P; 25+225/276L+P

warstwa podbudowy AC16P WMS

22+620/22+750L+P

warstwa mrozoochronna

Ł2; Ł1; Ł6

siatka antyerozyjna

ul. Wiejska

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych i niebitumicznych

24+169/291P; 22+600/750P+L

przygotowanie podłoza pod warstwę mrozoochronną

Ł2

Humusowanie

odc. WDK21-PP20

Ściek przykrawędziowy

Ł1

Nawierzchnia betonowa C35/45 - roboty przygotowawcze pod układanie

175+991/176+591

warstwa z mieszanki C3/4

Ł6; Ł1

obróbka kratek ściekowych

w.Kąty

wykop - rów

Ł1 i Ł2a

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

pod AC16W, AC16P i SMA

Branża mostowa

Wykonanie:

Docinanie górnych warstw bloczków i profilowanie zasypki pod beton gzymsów

DK79

WD-16 w km 23+212,13

Deskowanie gzymsów na skrzydłach w osi 1 i 2

DK79

WD-19 w km 24+229,54

Betonowanie gzymsów na skrzydłach w osi 1 i 2

DK79

WD-19 w km 24+229,54

Zbrojenie gzymsów na skrzydłach w osi 1 i 2

DK79

WDk-21 w km 25+191,59

Montaż desek gzymsowych na skrzydłach w osi 1

DK79

WDk-21 w km 25+191,59

Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych w osi 1

Węzeł Marianki

WD-23 w km 27+481,83

Montaż bloczków i zasypka konstrukcyjna muru oporowego skrzydła przy osi 1

Węzeł Marianki

WD-23 w km 27+481,83

Betonowanie płyt przejściowych w osi 1

Węzeł Marianki

WD-23 w km 27+481,83

Izolacja cienka płyt przejściowych w osi 1

Węzeł Marianki

WD-23 w km 27+481,83

Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych w osi 1

Węzeł Marianki

WD-25 w km 27+489,16

Betonowanie płyt przejściowych w osi 1

Węzeł Marianki

WD-25 w km 27+489,16

Montaż bloczków i zasypka konstrukcyjna muru oporowego skrzydła przy osi 1

Węzeł Marianki

WD-25 w km 27+489,16

Zbrojenie i deskowanie wnęki dylatacyjnej w osi 1

Węzeł Marianki

WD-25 w km 27+489,16

Betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi 1

Węzeł Marianki

WD-25 w km 27+489,16

Przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod hydrofoizację

DK 50

WD-27a w km 177+268,64

Przygotowanie powierzchni płyty ustroju nośnego pod hydrofoizację

DK 50

WD-28 w km  177+268,64

Montaż dylatacji modułowej na nitce 1B ES-29

DK 50

ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48

Zbrojenie i deskowanie III etapu murów oporowych w osi 1 -  ES-29a

DK 50

ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48

Zbrojenie i deskowanie wnek dylatacyjnych w osi 5 - ES-29a oraz  osi 1C - ES-29

DK 50

ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48

Montaż desek gzymsowych przy kapie K3 - ES-29

DK 50

ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48

Betonowanie wnęk dylatacyjnych w osi  5A - ES-29a

DK 50

ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48

Zasypka za przyczółkiem w osi 1 - ES-29

DK 50

ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48

Formowanie i wykonanie stożka przy osi 1 - ES-29a

DK 50

ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48

Zasypka za przyczółkiem w osi 5 oraz układanie bloczków i zasypka muru oporowego skrzydła M1 - ES-29  i M2 - ES-29a

DK 50

ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48

Montaż kolektora odwodnieniowego - ES-29 i ES-29a

DK 50

ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48

Drenaż za płytami przejściowymi w osi 5 - ES-29

DK 50

ES-29 w km 177+603,13
ES-29a w km 177+607,48

Montaż bloczków oraz zasypka konstrukcyjna muru oporowego

DK 50

MO-5

Beton podkładowy pod płyty przejściowe w osi 2

DK 50

WD-30 w km 179+204,20

Wypełnienie górnych kanałów bloczków na skrzydłach betonem

DK 50

WD-30 w km 179+204,20

Drenaż za płytami przejściowymi w osi 1

DK 50

WD-30 w km 179+204,20

Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych w osi 2

DK 50

WD-30 w km 179+204,20

 

Branża wodno - kanalizacyjna :

Wykonanie:

Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-17, ZB-32

DK 79

w km 23+160; 27+420

Wykop zbiornika ZB-17, ZB-32

DK 79

w km 23+160; 27+420

Budowa wpustów deszczowych skarpowych

DK 79

w km 27+285,32 str.P; 27+335,32 p.dz

Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym

DK 79

w km 27+335,30 - 27+412,30; 412,30 - 458,20

Wykop zbiornika ZB-35

DK 50

w km 178+359

Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-35

DK 50

w km 178+359

Budowa wpustów deszczowych Wp95,Wp96,Wp97,Wp98,Wp99

DK 50

w km 177+520

Budowa studni D115

DK 50

w km 177+520

Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym

DK 50

w km 175+811-175+831; 177+428,56 - 177+488,10

Budowa wpustów deszczowych skarpowych

DK 50

w km 175+937,50 p.dz

Budowa wpustów deszczowych skarpowych

Ł.6; Ł.4

w km 0+112,33; 0+162,30; 0+391,85

Regulacja wpustów i osadzanie kratek żeliwnych

DK 50/79

WD19,PP20,WDK21, ES29a-WD30

Branża elektroenergetyczna:

Wykonanie:

Montaż słupów

DK 50 i DK 79

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

 

Piątek 20.09.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 ( 179+400-179+550, 177+504-177+529); Wykonanie warstwy mrozoochronnej  w km DK50 (175+700-176+000); Wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4 w km DK50 (175+700-176+000) oraz w km DK79 (Ł3, Ł2); Wykonanie barier energochłonnych (ul. Walewicka); Humusowanie (Ł7, Ł9a); Wykonanie podbudowy KŁSM w km DK79 (Ł3); Wykonanie podbudowy bitumicznej w km DK79 (23+220-22+360, 23+380-23+445, 24+165-24+225,24+245-24+290, 24+795-24+839, 24+844-24+904, 24+728-24+808, 25+225-25+276, 23+220-23+360); Wykonanie warstwy wiążącej w km DK79 (23+220-23+360, 23+380-23+445, 23+330-23+360, 23+220-23+360, 22+820-22+850, 24+278-24+808); Wykonanie nawierzchni betonowej w km DK50 (177+670-178+065, 178+617-179+167, 178+617-178+152); Humusowanie pasa rozdziału w km DK79 (WD-19, PP-20); Oczyszczenie o skropienie w km DK79 (23+220-23+360, 23+380-23+445, 23+330-23+360, 24+165-24+225, 24+245-24+290, 22+820-22+850, 24+795-24+839, 25+107-25+156, 25+225-25+276, 24+728-24+808); Ściek na mokro w km DK79 (24+904-25+044, 25+044-25+106, 24+290-24+560, 24+720-720-24+794, 23+943-24+168, 26+159-26+178, 23+442-23+592, 26+904-25+106) Skarpowanie w km DK79 (23+300-27+500, Ł2, Ł2a); Wykonanie poboczy w km DK79 (WDk-21, WD-22).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-25 w km 27+489, MO-2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  MO-5, WD-30 w km 179+204.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -   Umacnianie dna i skarp zbiornika ZB-17  w km DK79 (23+160); Wstawienie korpusu pompowni P1, P2, w km DK79 (23+160-23+770); Budowa studni w km DK79 (27+450); Budowa kanalizacji deszczowej DN250 w km DK79 (27+450); Budowa wpustu deszczowego skarpowego w km DK50 ( 27+435, 27+385); Budowa drenażu skarpy wiślanej w poprzek drogi DK50 w km DK50 (177+715-177+745); Budowa drenażu podłużnego w pasie rozdziału w km DK50 (175+831-175+856, 175+856-175+906).

​​​​​​​​Piątek 13.09.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK79 (27+300-27+500) oraz w km DK50 ( 179+325-179+550, 179+400-179+550, 175+850-176+050, 177+504-177+529); Wykonanie podbudowy zasadniczej C8/10 w km DK50 (177+670-178+065 , 176+470-176+470) ; Wykonanie warstwy wiążącej w km DK79 (23+000-23+200, 22+700-23+000); Antyerozyjne zabezpieczenie skarp i humusowanie (ul Walewicka); Wykonanie podbudowy KŁSM w km DK79 (22+680-23+000); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK79 (Ł2a) ; Wykonanie podbudowy bitumicznej w km DK79 (23+000-23+200, 22+700-23+000, 22+750-23+000); Wykonanie warstwy wiążącej w km DK79 (23+000-23+200, 22+700-23+000); Wykonanie nawierzchni betonowej w km DK50 (179+167-178+867, 178+867-178+152); Wykonanie warstwy przeciwpoślizgowej w km DK50 (178+152-179+167, 177+670-178+065), Humusowanie pasa rozdziału w km DK79 (WDk-21).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, MO-1, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km 24+229, PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-25 w km 27+489, MO-2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  MO-5, WD-29c w km 178+105.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - Zasilanie obwodu, Fundamenty, Rozworzenie słupów  Stadion, Marianki. Kąty (DK50 ,DK79)

Branża wodno-kanalizacyjna -   Umacnianie dna i skarp w km DK79 (ZB-18, ZB-17 w km 24+820,23+160); Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK79 (27+335, 27+435, Ł2a); Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym w km DK79 (22+770- 22+857, 22+857-22+911); Regulacja wysokościowa wpustów w km DK79 (23+410); Budowa drenażu skarpy wiślanej w lewym rowie DK50 w km ( 177+153-177+221, 177+221-177+280) Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK50 (175+945, 175+973); Budowa drenażu skarpy wiślanej w pasie rozdziału w km DK50 (177+145-177+176, 177+176-177+200, 177+200-177+233); Budowa drenażu skarpy wiślanej w km DK50 (177+177-177+200, 177+127-177+177)

Piątek 06.09.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK79 (27+300-27+500) oraz w km DK50 ( 179+325-179+550, 177+504-177+529); Wykonanie podbudowy zasadniczej C8/10 w km DK50 (177+670-178+065 , 179+050-179+167) ; Wykonanie warstwy wiążącej w km DK50 (Łącznice 9,9A, 7); Wykonanie warstwy ścieralnej w km DK50 (Łącznica 10, 7, 9, 9A); Uzupełnienie poboczy i pasa rozdziału w km DK79 ; KŁSM - prowilowanie i zagęszczanie w km DK79 (23+200-23+390), Wykonanie podbudowy C3/4 w km DK79 (22+680-23+000); Wykonanie podłoża pod konstrukcję w km DK50 (175+700-176+000).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, MO-1, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km 24+229, PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-25 w km 27+489, MO-2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  MO-5, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204, 

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - Linia kablowa  w km DK50 (Marianki) oraz w km DK79 (Kąty).

Branża wodno-kanalizacyjna -   Osadzanie wylotów betonowych DN200 w km DK79 (26+400-27+100); Budowa wpustów deszczowych w km DK79 (23+260); Budowa dreżu podłużnego  w pasie dzielącym w km DK79 (23+230-23+263) oraz w km DK50 (177+278-177+313, 177+636-177+413); Budowa wpustów deszczowych skarpowych Dk50 (175+871, 175+912); Budowa drenażu skarpy wiślanej w km DK50 (177+216-177+233).

​​​​Piątek 30.08.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK79 (27+300/500, 23+220/23+390) oraz w km DK50 (175+700-176+000); Wykonanie podbudowy zasadniczej C90/3 w km DK50 (177+550-179+040); Wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4 w km DK50 (177+550-177+590)oraz w km DK79 (27+550-27+730); Wykonanie warstwy wiążącej AC16W w km DK50 (Łącznica Ł10, Ł12, Ł11, Ł13,); Wyknanie podbudowy zasadniczej C8/10 w km DK50 (178+200/900L); Wykonanie podbudowy pomocnieczej z KŁSM w km DK79 (22+900-23+170, 23+400, WD17, WD-19); Uzupełnienie poboczy i pasa rozdziału w km DK79 26+000-23+000).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, MO-1, WD-17 w km 23+381 PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-22, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+489, WD-25 w km 27+489, MO-2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  MO-5, WD-30 w km 179+204, Ekrany (E10, E13, E18, E19, E16, E17).

Branża teletechniczna - Przegląd wybudowanego kanału technologicznego. oraz kolizji teletechnicznych, ocena osadowienia studni oraz ewentualnych poprawek, DK79, DK50.

Branża elektroenergetyczna - Montaż rur instalacyjnych pod obiektem WD-16, Wykonanie linii kablowej Kąty 5 szt. fundamentów.

Branża wodno-kanalizacyjna -   Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym w km DK50 (177+278-177+363, 179+099-179+191) oraz w km DK79 (27+228-27+335); Osadzenie kratek żeliwnych na wpustach deszczowych w km DK79 (26+300-27+200, 27+647-27+700, Ł9, Ł10); Wykop zbiornika ZB-17 w km DK79 (23+160); Budowa studni DN1200 w km Dk79 (22+930), Budowa Studni DN1500 w km DK79 (22+930), Budowa wpustów deszczowych w km DK79 (177+278-177+363, 179+099-179+191).

​​​​Piątek 23.08.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK79 (23+220-23+390, 27+300-27+500); Profilowanie podłoża w km DK50 (175+700-176+050); Wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4 w km DK79 (Ł9a,Ł9); Wykonanie podbudowy zasadniczej C8/10 w km DK50 (176+330-176+700); Wykonanie podbudowy bitumicznej AC22P35/50 (Łącznica Ł11, Łącznica Ł13); Wykop - przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w km Dk79 (22+680-22+950).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, MO-1, WD-17 w km 23+381 WD-19 w km 24+229, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+489, WD-25 w km 27+489, MO-2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  MO-5, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża teletechniczna - Przegląd wybudowanego kanału technologicznego, ocena osadowienia studni oraz ewentualnych poprawek, DK79, DK50.

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -   Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym w km DK50 (177+700-177+770, 178+040-178+090); Regulacja wpustów w km DK50 (176+000-177+000), Budowa kanalizacji deszczowej DN800 w km DK50 (177+530); Wykop zbiowrnika ZB-18 w km DK79 (24+820), Budowa Kanalizacji deszczowej DN500 w km DK79 (22+930); Budowa studni DN1500 w km DK79 (22+930).

​​​​Piątek 16.08.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK79 (23+220-23+370); Wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4 w km DK50 (178+040-178+090) ; Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK50 (177+642-177+670, 178+040-178+090); Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 w km DK79 (23+310-27+200); Wykonanie podbudowy bitumicznej w km Dk79 (ul. Wiejska); Roboty rozbiórkowe + przygotowanie podłoża pod nasyp w km Dk79 (27+300-27+500).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, MO-1, WD-17 w km 23+381 WD-19 w km 24+229, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+489, WD-25 w km 27+489, MO-2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (177+701-178+089).

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -  Umocnienie zbiornika ZB-17c oraz ZB-17D w km Dk79 (24+445, 24+540); Budowa kanalizacji deszczowej  DN500  w km DK79 (22+930) oraz w km DK50 (177+530); Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym w km DK50 (177+890-177+940, 177+940-177+990).

​​​​Piątek 09.08.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (176+050-176+175); Wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4 w km DK50 (178+040-178+090) ; Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK50 (178+040-178+090); Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 w km DK79 (23+442-24+168, 24+290-24+794, 24+904-25+106, 25+276-26+290); Wykonanie warstwy antypoślizgowej w km DK79 (25+276-26+310); Odhumusowanie w km DK79 (26+680-22+800).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, MO-1, WD-19 w km 24+229, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+489, WD-25 w km 27+489, MO-2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego od studni 108 do studni 113 w km DK50 (177+701-178+089).

Branża elektroenergetyczna - Montaż fundamentów oraz układanie kabli w km DK50 (Stadion za ES-29).

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK50 (178+010, 177+746, 177+713, 177+680, 177+677); Budowa drenażu w lewym rowie DK50 (177+388-177+403, 177+403-177+430); Budowa kanalizacji DN500 w km DK79 (22+930); Budowa Kanalizacji DN300 w km DK79 (22+930); Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK79 (27+597).

​​​​Piątek 02.08.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (179+120-179+190, 179+375-179+555, 176+900- 177+000, 176+050-176+175); Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 w km DK79 (25+106-14+904, 24+794-24+290, 24+168-23+442); Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+670-178+800); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK50 (168+114-178+150); Humusowanie w km DK79 (23+000-23+200); Wykonannie podbudowy z kruszywa łamanego w km DK 79 (22+950-23+200).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381 , WD-19 w km 24+229, PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+489, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27-a w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  WD-30 w km 179+204.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego od studni 21 do studni 21/2 w km DK79 (23+700).

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa drenażu w lewym rowie DK50 w km (177+430-177+442, 177+442-177+460); Budowa kanalizacji deszczowej DN600 w km DK50 (177+500); Budowa kanalizacji deszczowej DN800 w km DK50 (178+570); Budowa osadników betonowych KPED w km DK50 (178+570-178+565); Budowa wpustów deszczowych w km DK50 (179+350); Budowa drenażu podłużnego w pasie rozdziału w km DK79 (26+288-26+384); Humusowanie zbiorników w km Dk79 (24+445, 24+485).

​​​​Piątek 26.07.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (179+120-179+190, 179+375-179+555, 177+750- 177+825); Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+670-178+800); Wykonanie podbudowy pomocniczej C3/4 w km DK50 (Ł12, Ł11, Ł10) oraz w km Dk79 (22+950-23+200); Wykonanie nawierzchni betonowej w km DK79 (25+276-26+310) ; Humusowanie w km DK79 (23+000-23+200) ; Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK79 (22+950-23+200); Wykonanie podbudowy bitumicznej w km DK50 (ul. Grójecka, objazd węzł Marianki) oraz w km DK79 (DD21); Wykonanie warstwy poślizgowej pod beton nawierzchniowy w km DK79 (25+276-26+310)

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381 , WD-19 w km 24+229, PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+489, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27-a w km 177+268, WD-28 w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MO-5, MD-29b.

Branża teletechniczna - Wybudowanie kanału technologicznego od studni 7 do studni 11 w km DK79 (22+975-23+154).

Branża elektroenergetyczna - Wykonanie fundamentów kabel yaky 4x53 w km DK50 (175+800-176+000); Montaż rur RHDPE pod wiaduktem WD-28.

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK50 (177+944, 177+977, 178+010); Budowa wpustów deszczowych  w km DK50 (179+200) oraz w km DK79 (22+920); Budowa kanalizacji deszczowej DN300 w km 179+190, Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym  w km DK50 176+025-176+190, 176+900-176+972, 177+767-177+837) oraz w  km DK79 (27+647-27+729); Budowa kanalizacji deszczowej DN400 w km DK79 (22+750); Budowa Studni DN1200 w km DK50 (179+190).

​​​​Piątek 19.07.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (177+650-177+690, 176+900-177+000, 179+100-179+190, 179+300-179+550, 177+642-177+750, 176+050-176+225) oraz w km DK79 (23+170-23+220); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK50 (175+180-176+225, Ł11) oraz w km DK79 (23+380-23+440); Wykonanie podbudowy pomocniczej w km DK50 (175+991-176+600) oraz w km DK79 (25+275-26+300, 26+400-27+000); Wykonanie podbudowy pomocniczej w km Dk79 (24+170-24+210, 24+240-24+840, 24+860-25+105).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381 , PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-24 w km 27+489, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27 w km 176+617, WD-28 w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym  w km DK79 (24+143-24+216, 24+243-24+280) oraz w km DK50 (178+981-179+031, 179+031-179+091, 179+091-179+108); Budowa studni  w km DK50 (177+520) oraz w km DK79 (23+950; Budowa Kanalizacji deszczowej w km DK79 (23+950) oraz w km DK50 (177+520); Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK50 (176+990, 

​​​​Piątek 12.07.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (177+650-177+690, 176+900-177+000, 179+100-179+190, 179+300-179+550, 177+642-177+750, 176+050-176+225) oraz w km DK79 (23+170-23+220); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK50 (175+180-176+225, Ł11) oraz w km DK79 (23+380-23+440); Wykonanie podbudowy pomocniczej w km DK50 (175+991-176+600) oraz w km DK79 (25+275-26+300, 26+400-27+000); Wykonanie podbudowy pomocniczej w km Dk79 (24+170-24+210, 24+240-24+840, 24+860-25+105).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381 , PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-24 w km 27+489, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27 w km 176+617, WD-28 w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym  w km DK79 (24+143-24+216, 24+243-24+280) oraz w km DK50 (178+981-179+031, 179+031-179+091, 179+091-179+108); Budowa studni  w km DK50 (177+520) oraz w km DK79 (23+950; Budowa Kanalizacji deszczowej w km DK79 (23+950) oraz w km DK50 (177+520); Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK50 (176+990, 177+878).

​​​​Piątek 05.07.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (175+970-176+225, 176+900-177+000) oraz w km DK79 (23+170-23+220, 23+380-23+440, 24+170-24+210, 24+230-24+290); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK50 (ul. Wojska Polskiego) oraz w km DK79 (25+105-25+150, 25+220-25+275); Wykonanie podbudowy zasadniczej w km DK50 (objazd w. Marianki) oraz w km DK79 (26+400 -26+900, 25+275-26+310); Skarpowanie i humusowanie skarp w km DK79 (22+800-23+170, 26+400-27+000, 25+200-25+600, 24+860-25+150, 24+170-24+810).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km 24+229 , PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-25 w km 27+489, MO-2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b, WD-29c w km 178+105.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 ( 178+100 - 178+350), Wykonanie przewiertów sterowanych (Węzeł Kąty, Węzeł Marianki).

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym  w km DK79 (22+968 -23+058, 24+9813-24+841, 24+915-24+955) oraz w km DK50 (178+549-178+641, 178+641-178+751); Budowa studni  w km DK79 (23+950 -27+950); Budowa Kanalizacji deszczowej w km DK79 (23+950, 27+950); Budowa wpustów do kanalizacji deszczowej w km DK79 ( 22+950-23+030).

​​​​Piątek 28.06.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK79 (24+905-25+105, 24+230-24+300, 24+780-24+840); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK50 (ul. Wojska Polskiego) oraz w km DK79 (22+900-23+170, 25+105-25+275); Wykonanie podbudowy pomocniczej w km DK50 (177+100-177+450) oraz w km DK79 (DD-21, 23+440-24+170, 23+400- 24+200); Skarpowanie i humusowanie skarp w km DK79 (26+400-27+000).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-19 w km 24+229 , PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-22 w km 26+309, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km 27+489, WD-27a w km 177+268, WD-28 w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b .

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 ( 25+200 - 22+338), Budowa kanału technologicznego przy obiekcie WD-28.

Branża elektroenergetyczna - Układanie  kabla i montaż fundamentów pod słupy w km DK50( 177+350 177+450, Łącznica 4 , Łącznica 12)

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym  w km DK79 (23+480 - 23+533, 23+633-23+633, 23+633- 23+843) oraz w km DK50 (178+119 - 178+279, 178+279-178+379); Budowa kanalizacji deszczowej w km DK79 ( 22+950 - 22+980) ; Budowa wylotów przykanalików wpustów skarpowych w km DK79 (25+300 - 25+500); Regulacja wylotów przykanalików wpustów skarpowych w km DK79 (25+400-26+082) oraz w km DK50 ( 176+637-176+733, 176+762-176+830).

Piątek 21.06.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (175+700-176+000, L3a, 176+900-177+100, 175+550-176+650) oraz w km DK79 (24+905-25+100); Rozbiórka istniejącej nawierzchni w km DK50 (ul. Wojska Polskiego); Podbudowa pomocnicza w km DK79 (Objazd W. Marianki, 23+440-24+170, 26+500-27+200, WD-22, DD-30); Warstwa mrozoochronna w km DK50 (ul. Wojska Polskiego); Humusowanie skarp  w km DK79 (24+880-25+150).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, MO-1, WD-19 w km 24+229 , PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km 27+489, WD-27a w km 177+268, WD-28 w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 ( 22+250 - 22+300), Budowa studni kanału w km Dk79 (23+300-22+500)

Branża elektroenergetyczna - Wymiana uszkodzonego kabla pomiędzy słupami, układanie przepustu przez drogę fi 110 (Węzeł Stadion); Układanie kabla i montaż fundamentów pod słupy (Łącznica nr 10); Wykop pod kable + układanie, montaż fundamentów pod słupy ( Łącznica nr 6 ).

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa drenażu w pasie dzielącym w km DK79 (24+013- 24+143, 26+000- 26+100), Regulacja wysokościowa oraz osadzanie pokryw na wpustach skarpowych deszczowych w km DK79 (23+100-23+200, 23+400-23+900), Budowa wylotów przykanalików wpustów skarpowych KPD 01-20 w km DK79 (ul. Wiejska, 25+300-25+550); Montaż wylotu skarpowego w km DK79 (25+595-26+675, ul. Wiejska); Osadzanie wylotów na wpustach deszczowych skarpowych w km DK79 (25+200-25+500, 25+500-26+000).

​​​​Piątek 14.06.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (Ł4, 175+700-176+200, 179+200-179+300) oraz w km DK79 (23+170-23+200, 24+905-25+100,); Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+760-177+960); Humusowanie skarp w km DK79 ( 24+200- 24+800); Warstwa mrozoochronna  w km DK79 (22+900- 23+170). oraz w km DK50 (177+100-177+450); Podbudowa pomocnicza  w km DK79 (23+440-24+170, 24+290-24+800, 25+275+26+300, 26+400-27+200).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, MO-1, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km 24+229 , PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27a w km 177+268, WD-28 w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b.

Branża teletechniczna - Prace wykończeniowe po wykonaniu przewiertu sterowanego w km DK79 ( 24+430)

Branża elektroenergetyczna - Wykonanie wykopów kablowych pod kabel oświetleniowy oraz układanie kabli w km DK79 (23+600- 23+800); Wymiana uszkodzonego kabla pomiedzy słupami (Węzeł stadion)

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa drenażu w pasie dzielącym w km DK79 (24+280- 24+400, 24+400- 24+520, 24+520-25+620, 24+620-24+720, 25+330-25+450); Budowa wpustu deszczowego skarpowego w km Dk79 (25+330-25+450).

Piątek 07.06.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (Ł7, Ł9a, Ł4, Ł11) oraz w km DK79 (23+170-23+200, 23+380-23+420,); Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+760-177+970); Humusowanie skarp w km DK79 ( 24+300- 25+400); Warstwa mrozoochronna  w km DK79 (23+900- 23+170). oraz w km DK50 (177+100-177+450).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km 24+229 , PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27a w km 177+268, WD-28 w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-30 w km 179+204.

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego w km DK79 (25+250-25+300); Budowa studni kanałuw km DK79 (23+300-22+500)

Branża elektroenergetyczna - Wykopy kablowe i wykopy pod fundamenty słupów (Węzeł Kąty)

Branża wodno-kanalizacyjna - Budowa wpustów deszczowych w km DK79 (24+220 ) ; Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym w km DK79 (25+450- 25+670, 25+670- 25+825, 25+815-25+937); Budowa kanalizacji DN500 w km DK79  (23+750, 23+590-23+710); Budowa kanalizacji desczowej DN600 w km DK50 (176+440- 176+520).

​​Piątek 31.05.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK79 (23+170- 23+200, 23+900 - 24+170, 24+300- 24+570, 24+880-24+920, 25+100-25+150, Ł4); Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+760-177+970); Humusowanie skarp w km DK50 (178+100 -179+100) oraz w km DK79 ( 25+250- 25+650); Warstwa mrozoochronna  w km DK79 (24+570- 24+760).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-24 w km 27+527, MO-2, WD-27a w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego w km DK50 (wzdłuż WD-28).

Branża elektroenergetyczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna - Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK79 (25+044, 25+070, 25+020, 25+097, 24+872, 23+702, Ł11, Ł15, ) ; Budowa drenażu podłużnego w pasie dzielącym w km DK79 (27+178- 27+228, 27+098- 27+27+178, 26+403-26+553) oraz w km DK50 (176+637-176+733, 176+829-176+909, 176+493- 176+597, 176+381-176+493, 176+190- 176+288); Budowa wpustów deszczowych w km DK50 (179+250-179+350).

​​Piątek 24.05.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (179+240-179+300, Ł11, Ł4) oraz w km DK79 (23+380-23+420) ; KŁSM w km Dk79 (25+200-27+300, DD31); GWN w km DK79 (23+100-23+200, 25+100-25+150); Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+760-177+970)

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-30 w km DK50 179+204.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabli w km DK50 (Rondo północne węzeł stadion); Zagęszczanie wykopów (Węzeł stadion, Węzeł kąty); Zasypki wykopów (Węzeł stadion).

Branża wodno-kanalizacyjna - Budowa Kanalizacji deszczowej DN300 W km DK79 (24+220, 24+860); Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK79 (23+900-24+200) oraz w km DK50 (175+994-176+025, 176+058; Regulacja wysokościowa wpustów w km DK50 (ul. Walewicka).; Budowa drenażu podłużenego w km DK50 (176+637-176+909).

Piątek 17.05.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (179+140-179+200, 179+240-179+300,) oraz w km DK79 (23+380-23+420, 23+420-23+700, 24+880-24+940, 24+940-25+100, 25+100-25+150, DD29); Stabilizacja GWN w km DK79 (24+260-24+700, DD31, DD32); Podłoże pod mrozówkę jezdnia L w km DK79 (24+700-24+840), KŁSM w km DK79 (25+190-25+560, DD31); Rozbiórka nasypu 7a i 9 pod materac w km (27+564-27+640); Mrozówka GWN w km DK50 (Rondo Północne); Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+760-177+970).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, PP-20 w km 24+849, WDk-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27a w km 177+268, WD-28 w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-30 w km DK50 179+204.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - Wykop pod kable i fundamenty w km DK50 (Rondo północne węzeł stadion) ; Układanie kabli w km DK50 (Rondo północne węzeł stadion); Wykonanie przepustów pod kable oświetlenia w km DK50 (Węzeł Marianki).

Branża wodno-kanalizacyjna - Budowa Kanalizacji deszczowej DN300 W km DK79 (23+200, 25+240); Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK79 (24+181, 25+400, 25+500, 25+550); Regulacja wysokościowa wpustów w km DK79 (ul. Wiejska).

​​Piątek 10.05.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (175+700-175+900, łącznica nr 4, 178+750-179+250) ; Wykonanie wykopu w km DK50 (Łącznica nr 4) : Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+700-177+900): Wykonanie Podbudowy pomocniczej w km DK50 (178+152-178+900); Wykonanie warstwy mrozoochronnej (łącznica nr 10).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  MO-1, WD-17 w km 23+381, PP-20 w km 24+849, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km 177+268, WD-28 w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-30 w km DK50 179+204.

Branża teletechniczna - Naprawa kanalizacji w ramach kanału technologicznego w km DK79 (26+800-26+900)

Branża elektroenergetyczna - Wykop pod kable (Węzeł Kąty, Węzeł stadion rondo północne) ; Montaż fundamentów pod słupy.

Branża wodno-kanalizacyjna - Budowa Kanalizacji deszczowej DN300 W km DK79 (23+200, 23+420-23+600); Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK79 (24+260-24+770, 25+250-25+259, ul grójecka); Budowa wpustu w km DK79 (23+420-23+600); Budowa kanalizacji deszczowej przy obiekcie PP-20 w Km DK79 (24+860); Regulacja wysokościowa wpustów w km DK79 (25+595-25+800).

Czwartek 02.05.2019

Branża drogowa -  Prace nie były prowadzone.

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  MO-1, WD-17 w km 23+381, PP-20 w km 24+849, palisada  P2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna - Budowa Kanalizacji deszczowej DN300 W km DK79 (23+250-23+350, 23+460-23+500); Budowa wpustów deszczowych skarpowych w km DK79 (24+260-24+360);Regulacja wysokościowa wpustów w km DK79 (25+800-26+100).

​​Piątek 26.04.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (179+120-179+191, 179+210-179+300, Łącznica nr 4,) oraz w km DK79 (23+380-23+420, 25+100-25+150, 24+880-24+950 , 25+190-25+560, DD31, DD32); Rozbiórka nasypu po Planecie w km DK50 175+700-175+900; Wykonanie podbudowy z KŁSM w km DK79 (26+000-26+330 strP, 26+120-26+330 str L, 25+560-25+850 str P i L) ; Profilowanie i zagęszczanie nasypu  w km Dk79 (24+220-24+500, 25+190-25+560).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, PP-20 w km 24+849, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km 27+489, MO-2, palisada P1 i P2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa wpustów deszczowych betonowych DN500 w km DK79 (13+950-23+380); Budowa wpustów skarpowych w km DK79 (23+108-23+158); Budowa kanalizacji deszczowej DN300 w km DK79 (23+160); Regulacja wysokościowa wpustów w km DK79 (26+500-27+300) ; Budowa wpustów deszczowych w km DK50 (177+400).; Budowa Kanalizacji deszczowej DN300 W km DK50 (179+120-179+170); Budowa kanalizacji deszczowej DN400 w km DK50 (179+200).

Piątek 19.04.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (179+210-179+300, 179+100-179+180, 175+700-176+000 ) oraz w km DK79 (25+100-25+150, 24+260-24+400, DD31, DD32); Profilowanie podłoża w km DK50 (178+100-179+100, łącznica nr 4) oraz w km DK79 (26+290-26+340, 24+880 -24+925, 24+260-24+400)

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDK-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-28 w km 177+405, palisada P1 i P2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (24+800-24+900), Prace wykończeniowe na kanale technologicznym w km DK79 (24+200-24+300)

Branża wodno-kanalizacyjna -  Budowa kanalizacji deszczowej DN300 w km DK79 (23+950-23+380); Regulacja wysokościowa wpustów w km DK50 (176+500-177+100) ; Regulacja wysokościowa studni DN1500 (WD23) l Osadzanie wylotów skarpowych w km DK50 (176+900 -177+100); Budowa wpustu deszczowego w km DK50 (177+400).

​​Piątek 12.04.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (179+210-179+300, DD31); Wykonanie Wykopu  w km DK50 (Łącznica 7, Łącznica 9, Łącznica 10, 176+560-176+900) oraz DK79 (26+500-26+600, 26+400-26+500); Stabilizacja podłoża w km DK50 (175+700-175+800, 177+150-177+350) oraz w km DK79 (25+530-25+560); 

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDK-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, palisada P1, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105, WD-30 w km DK50 179+204.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km dk50 (178+200-178+500)

Branża wodno-kanalizacyjna -  Regulacja wysokościowa wpustów w km DK50 (178+100 - 179+120) ; Budowa kanalizacji deszczowej DN400 od studni D2 do D7 i DN300 od D7 do D8 w km DK50 (179+200-179+350).

​​Piątek 05.04.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK50 (175+120-179+191); Wykonanie Wykopu  (Łącznica 7, Łącznica 9, Łącznica 10), Stabilizacja GWN w km DK50 (176+600+176+650, 178+600-178+800); Stabilizacja nasyp w km DK50 (179+120 - 179+191); Stablizacja Wykopu w km DK50 (177+200-177+300, 177+400- 177+500); Nasyp przeciążeniowy w km DK50 (177+700-177+750).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDK-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, palisada P1 i P2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105, WD-30 w km DK50 179+204.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna - Budowa kanalizacji deszczowej DN300 w km DK50 (178+100); Budowa wpustów z przykanalikami w km DK50 (178+100); Budowa przykanalika sączka drogowego w km DK50 (178+638, 178+817); Regulacja wysokościowa wpustów w km DK50 (178+100 - 178+400, 178+400 - 178+700 178+700 - 179+150) 

​​Piątek 29.03.2019

Branża drogowa -  Wykonanie nasypu w km DK79 (22+800 - 23+200, 24+200 - 24+700); Wykonanie Wykopu w km DK79 (25+500-26+100), KŁSM w km DK79 (26+900- 27+200), Hałdowanie  w km DK79 ( 27+200, 23+100); Stabilizacja w km DK79 (24+200 - 24+700); Skarpowanie w km DK79 (25+200- 25+800).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km 24+229, WDK-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, palisada P1 i P2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b, WD-30 w km DK50 179+204.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

Branża wodno-kanalizacyjna - Budowa wpustów drogowych wraz z przykanalikami w km DK50 (178+049, 178+138, 178+719, 178+734, 178+748, 178+781, 178+817, 178+853, 178+938, 178+971, 179+004, 179+032, 179+058).

Piątek 22.03.2019

Branża drogowa -  Wykonanie wykopu w km DK50 (łącznica 7,9,10, 177+400 - 177+500, 176+200- 177+000, 178+450- 179+300) ; Wykonanie nasypu w km DK50 (177+120 - 179+191, 177+980- 178+090, 178+210- 179+300);  Stabilizacja w km DK50 ( 178+200- 178+700); Hałdowanie mieszanki 0-31,5 w km DK50 (178+400 - 178+600, 177+000).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDK-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, palisada P1 i P2, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km DK50 179+204

Branża teletechniczna - Prace poprawkowe przy kanale technologicznym  w km DK50 (179+400 - 179+550).

Branża wodno-kanalizacyjna - Budowa wpustów drogowych wraz z przykanalikami w km DK50 (179+032, 179+058, 178+967, 179+004, 178+867, 178+917, 178+384, 178+442).

​​Piątek 15.03.2019

Branża drogowa -  Wykonanie wykopu w km DK50 (177+450-179+120, 177+400 - 177+500) ; Wykonanie nasypu w km DK50 ( 177+657 - 177+750, 177+980- 178+090, 178+720-178+825, 178+720-178+875, 178+450- 179+120, 178+124- 1178+220);  Stabilizacja w km DK50 ( 177+657-177+750, 178+140 -178+220, 179+120-179+191, 179+210-179+556, 178+400 - 178+600); Hałdowanie mieszanki 0-31,5 w km DK50 (178+400 - 178+600).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-16 w km 23+212, PP-20 w km 24+849, WDK-21 w km 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, palisada P1, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km DK50 179+204

Branża teletechniczna - Budowa Kanalu technologicznego w km DK50 (179+400 - 179+550)

​​Piątek 08.03.2019

Branża drogowa -  Wykonanie wykopu w km DK50 (177+400-177+480); Wykonanie nasypu w km DK50 ( 177+650 - 177+750, 177+950- 178+050, 178+115-178+150, 177+950-178+040, DD36, DD34, Łącznica nr 4);  Profilowanie i zagęszczanie GWN ( ul. Wojaska Polskiego); Profilowanie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej Łącznica (Łącznica nr 12 i 11), Odhumusowanie działki graniczącej z pasem drogowym w km DK50 (178+400-178+600); Profilacja nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+750-178+000).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  PP-20 w km 24+849, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km 27+489, MO-2, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b w km 2+007, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km DK50 179+204

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

​​Piątek 01.03.2019

Branża drogowa - Profilowanie skarp nasypu w km DK50 (178+220-177+700); Wykonanie warstwy nasypu w km DK50 (178+980-178+090, 177+650 - 177+750,  ul. Wojska Polskiego  0+200 -0+340); Humusowanie skarp (DD27); Warstwa mrozoochronna gr. 15.cm (Łącznica nr 11. km 0+025-0+125; Wykonanie wykopu pod rowy odwadniające (DD32 km 1+050-1+340).

Branża mostowa, - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, MO-1, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105, WD-30 w km DK50 179+204

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

​​Piątek 22.02.2019

Branża drogowa - Profilowanie skarp nasypu w km DK50 (178+230-178+580); Wykonanie warstwy nasypu w km DK50 (177+950-178+050, 177+650-177+750); Profilowanie i zagęszczenie GWN w km DK50 (ul. Wojska Polskiego 0+200-0+340); Profilowanie i zagęszczenie podłoża DK50 ( rondo Pł).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, MO-1, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b w km 2+007.

Branża teletechniczna - Prace nie były prowadzone.

​​Piątek 15.02.2019

Branża drogowa - Profilowanie skarp nasypu w km DK50 (178+230-178+580); Stabilizacja warstwy nasypu w km DK50 (Łącznica 11, Łącznica 4).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, MO-2, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b w km 2+007.

Branża teletechniczna - Prace wykończeniowe na kanale technologicznym w km DK79 od km 23+900- 24+200.

​​Piątek 08.02.2019

Branża drogowa - Rozbiórka nasypu przeciążeniowego na całej szerokości korpusu drogowego w km DK50 (178+550 - 178+560); Dostawy materiału DK50/79, Profilowanie skarp  w km DK50 (178+230 - 178+580).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b w km 2+007.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK 24+000 - 24+250.

Piątek 01.02.2019

Branża drogowa - Dowóz materiałów na budowę + hałdowanie w km DK50/79; Rozbiórka nasypu przeciążeniowego na całej szerokości korpusu drogowego w km DK50 (178+400-178+500); Wykop z wywozem urobku pod oczep na skarpie w km DK50 (175+415); Wykonanie rowów odwadniających  zakrytych z rur GRP fi 400 w km DK50 (176+100, ul. Grójecka, pod WD-23); Wykopy pod wpusty i przykanaliki PP fi 200mm w km DK79 (25+783 - 25+840).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b w km 2+007, Wykonawnie pali ekranów akustycznych  E2, E4.

Branża teletechniczna - Roboty nie były prowadzone.

​​Piątek 25.01.2019

Branża drogowa - Dowóz kruszywa łmanego 0/31,5 w km DK50 (Węzeł Stadion) oraz w km DK79 (26+400-26+900); Hałdowanie MPŻ km DK50 (177+100 ); Rozbiórka nasypu przeciążeniowego na całej szerokości korpusu drogowego w km DK50 (178+350- 178+420); Dowóz piasku na hałdę w km DK79 (ul. Leśna, Węzeł Kąty); Uzupełnianie ubytków w nawierzchni jezdni objazdu przy użyciu MMA na gorąco w km DK50 (objazd za Orlenem w kierunku Grójca)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, Ekran E17.

Branża teletechniczna - Dostawa studni SKO4G - Węzeł Kąty, Węzeł Marianki, Koniec Zadania.

​​Piątek 18.01.2019

Branża drogowa - Hałdowanie MPŻ w km DK50 (177+000 str P); Dowóz kruszywa łmanego 0/31,5 w km DK50 (Węzeł Stadion) oraz w km DK79 (26+400 do 26+900); Dowóz i hałdowanie materiałów nasypowych w km DK79 (ul. Leśna).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża teletechniczna - Roboty nie były prowadzone.

​​Piątek 11.01.2019

Branża drogowa - Hałdowanie materialów nasypowych w km DK50 (Węzeł Marianki) oraz w km DK79 (ul. Leśna, Węzeł Kąty); Dowóz kruszywa łmanego 0/31,5 w km DK50 (Węzeł Stadion).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża teletechniczna - Roboty nie były prowadzone.

​​Piątek 04.01.2019

Branża drogowa - Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń tymczasowej organizacji ruchu  (DK50, DK79).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-27a w km DK50 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża teletechniczna - Roboty nie były prowadzone.

​​Piątek 28.12.2018

Branża drogowa - Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń tymczasowej organizacji ruchu  (DK50, DK79).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-27a w km DK50 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża teletechniczna - Roboty nie były prowadzone.

​​Piątek 21.12.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu w km DK50 (179+050 -176+200, 179+220-176+300); Skarpowanie nasypu w km DK50 ( ul. Walewicka); Wykonanie podbudowy zasadniczej  z KŁSM gr 20cm w km DK79 (DD30); Transport naczepami piasku nasypowego z hałdowaniem ladowarką w km DK79 (27+450 str L).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów MO-1, WD-17 w km DK79 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km DK50 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 ( 25+300 - 25+400).

​​Piątek 14.12.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu w km DK50 (175+800 -176+100, Łącznica 4); Skarpowanie nasypu w km DK50 ( ul. Walewicka); Wykonanie podbudowy zasadniczej  z KŁSM gr 10cm w km DK79 (DD30); Wykonanie chodnika z kostki w km DK50 (ul. Walewicka); Skarpowanie wykopu w km DK50 (Zbiornik 34); Wykonanie wykopu pod przepust w km DK50 (Łącznica 10, Łącznica 9).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 (23+212,  MO-1, WD-17 w km DK79 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, MO-2, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 ( 25+300 - 25+500) oraz DK50 (176+550 -176+600) 

​​Piątek 07.12.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (25+550 -25+600 ) oraz w km DK50 (178+070 -178+098, 178+115- 178+140, 178+650-178+750, DD32, DD36) ; Wykonanie wykopu w km DK50 (177+42- 177+460, Łącznica 4, Łącznica 13); Wykonanie chodnika z kostki w km DK50 (ul. Walewcka).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów MO-1, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, MO-2, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 ( 27+150 - 27+300) oraz DK50 (176+960 -179+980) 

​​Piątek 30.11.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+216-23+372, 23+420- 23+600, 25+120-25+150, 25+235-25+850, 27+500-27+550) oraz w km DK50 (177+650-177+750, 178+075-178+098, 178+115-178+140, 178+620-178+875, 179+150-179+192) ; Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK79 ( 23+216-23+372, 23+470-23+700, 24+180-24+210, 24+300-24+500, 25+530-25+850) oraz w km DK50 ( 177+650-177+750, 178+660-178+875).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów MO-1, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, MO-2, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża teletechniczna - Prace wykończeniowe na kanale technologicznym w km DK50 (176+600 - 179+960) oraz w km DK79 (24+900-25+200, 26+000-26+300).

Piątek 23.11.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (22+860-23+200, 23+420- 23+600, 24+240-24+600, 25+120-25+150, 25+550-25+600) oraz w km DK50 (176+500-176+600, 178+720-178+875, 178+900-179+150, 179+150-179+194 ; Ulepszenie materiału nasypowego spoiwem  w km  DK79 (24+240-24+280; 24+850-25+120. 25+235-25+280, 25+280-25+500, 25+550-25+600); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK50 ( 178+000-178+090).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów MO-1, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Prace nie były wykonywane.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (178+500 - 178+700) oraz w km DK79 (26+000-26+300); Prace naprawcze na infrastrukturze Orange w km DK79 (Węzeł Kąty).

​​Piątek 16.11.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+235- 23+365, 23+420- 23+600, 23+950 - 24+080, łącznica 9a) oraz w km DK50 (176+650-176+750, 177+650- 177+750, 177+990-178+120, 178+020-178+120, 178+620-178+875, 178+750-178+850, 179+050-179+150) ; Ulepszenie materiału nasypowego spoiwem drogowym  w km  DK79 (22+900- 22+980, 23+470-23+700); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK50 ( 176+650-176+950, 177+650-177+750, 177+980-178+094).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, MO-2, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Prace nie były wykonywane.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (178+500 - 178+700); Prace naprawcze na infrastrukturze Orange w km DK79 (Węzeł Kąty).

Piątek 09.11.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+235- 23+635, 23+420- 23+600, 23+950 - 24+080, 25+235- 25+310, łącznica 7, łącznica 9a) oraz w km DK50 (178+750-178+850, 178+850- 1789+150, 178+020-178+120) ; Ulepszenie materiału nasypowego spoiwem drogowym  w km  DK79 (22+900- 22+980, 22+980- 23+070, 23+470-23+700)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, MO-2, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Prace nie były wykonywane.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (178+500 - 178+700).

​​Piątek 02.11.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (25+600- 25+750, łącznica 7, łącznica 9a) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 178+850-179+150) ; Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym w km DK50 (178+020- 178+100, 178+900- 179+120, 179+140- 179+192); Profilowanie drogi technologicznej wzdłuż DD34; Wzmocnienie podłoża w km DK50 (zjazd 11a, zjazd 11b, DD28a).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Prace nie były wykonywane.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (26+180 - 26+280).

​​Piątek 26.10.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000- 23+200, 23+240 -23+365, 23+420- 23+600, 24+850- 25+120, 25+600- 25+750) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 177+750, 178+120-178+140, 178+560- 178+720, 178+700 -179+150, 179+150 - 179+200, łącznica 11) ; Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 (178+820-178+840, 178+310 -178+330); Wykonanie wykopu w km DK50 ( zbiornik 36) oraz w km DK79 (25+120-25+150); Wzmocnienie podłoża w km DK79 (DD32, DD30, DD24, Łącznica 7 i 9a); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym w km DK79 (22+980- 23+200, 23+950- 24+200, 24+550-25+850, 25+235- 25+490, 25+555 -25+850); Profilowanie warstwy mrozoochronnej w km DK79 (26+350 - 27+000).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Posadowienie fundamentów pod słupy oświetleniowe (Łącznica 9,10).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (177+800 - 178+200), Prace wykończeniowe na kanale technologicznym w km DK79 (23+400-27+150)

​Piątek 19.10.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000-23+200, 23+185 -23+195, 23+230 -23+250, 23+400- 23+420, 24+000- 24+210, 24+244- 24+265, 24+265-24+600, 24+850- 25+120, 25+235- 25+280, łącznica 2a) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 176+650 -176+950, 177+650 - 177+700, 178+700- 178+850, 178+850 -179+150, łącznica 11) ; Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km DK50 (178+260-178+270, 178+300, 178+310); Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+820-177+830, 177+785 -177+795); Stabilizacja podłoża cementem strona L i strona P w km DK50 (176+100 -176+650); Ulepszenie Materiału piasek + cement w km DK 50 (km 178+560 -178+720, 178+800- 179+120, 179+150-179+191, ul. Walewicka, łącznica nr 10); Wykonanie okładziny zbbiorników retencyjno-infiltracyjnych ZB 30 oraz ZB 28w km DK79 (26+800); 

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, PP20, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Wykop pod kabel oświeteleniowy oraz układanie kabla YAKY 4x35 + ZnFe 25x4 (łącznica 9,10); Montaż fundamentów  w km DK79 (26+850-27+100), Kolizja energetyczna, zasilenie placu budowy złącze i słup energetyczny, Wykop pod układanie kabli oświetleniowych YAKY 4x35+FeZn 25x4, układanie kabla YAKY 4x50 (Węzeł stadion) ; Zagęszczenie fundamentów w km DK79 (26+850-27+300),  

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (177+800 - 178+200), Prace wykończeniowe na kanale technologicznym w km DK79 (23+400-27+150).

​​​​Piątek 12.10.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+200, 23+225 -23+365, 24+190- 24+210, 25+235- 25+280) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 178+700, 178+020-178+100, 178+560 -178+720, 178+850 -179+150) ; Wykonanie wzmocnienia nasypu wkładką geosyntetyczną  w km DK79 (23+400 - 23+600, 25+270- 25+500); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK79 (26+450- 26+350, 26+600 - 26+800); Odhumusowanie terenu ( 179+200- 179+350, ZB-36 , DD38); Ulepszenie materiału piasek - cement w km DK79 (178+880- 179+115); Ulepszenie warstwy nasypu glina + terramix  w km DK79 (23+000 - 23+ 170, 23+ 170 - 23+200).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna -  Uporządkowanie placu budowy w km 26+600- 27+100; montaż fundamentów pod latarnie w km 26+600 - 27+300; Układanie kabla YAKY 4x35 + ZnFe 25x4 w km DK79 (27+100 - 27+300).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (177+800 - 178+200) oraz  w km DK79 (24+100 - 24+400).

Piątek 05.10.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+200, 23+225 -23+365, 24+190- 24+210, 25+235- 25+280) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 178+700, 178+020-178+100, 178+560 -178+720, 178+850 -179+15) ; Wykonanie wzmocnienia nasypu wkładką geosyntetyczną  w km DK79 (23+400 - 23+600, 25+270- 25+500); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK79 (26+450- 26+350, 26+600 - 26+800); Odhumusowanie terenu ( 179+200- 179+350, ZB-36 , DD38); Ulepszenie materiału piasek - cement w km DK79 (178+880- 179+115); Ulepszenie warstwy nasypu glina + terramix  w km DK79 (23+000 - 23+ 170, 23+ 170 - 23+200).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Układanie kabla YAKY 4x35 oraz układanie FeZN 25x4  w km DK79 (26+600 - 27+100); układanie kabli rondo południowe oraz demontaż kolizji słupa rondo południowe (Rondo stadion).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (24+200 - 25+000).

​​Piątek 28.09.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+180, 23+220 -23+365, 24+250- 24+650, 24+850- 25+120, 25+235 - 25+270, 25+270 - 25+500, 25+700 - 25+750, 26+320 - 26+780, 26+800 - 27+200, ul. Wiejska) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 177+700, 177+700 - 178+020, 178+020-178+120, 178+560 -178+750, 179+150 -179+200) ; Wykonanie nasypu przeciążeniowego  w km DK50 (177+945-177+910); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym w km DK79 (25+300 - 25+480)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, MO-1, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w km DK79 (26+600 -27+100)

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79, DK50 (ul. Akacjowa, 24+300-25+200, 25+500-25+700, ul. Wiejska).

​​Piątek 21.09.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+180, 23+220 -23+365, 24+250- 24+650, 24+850- 25+120, 25+235 - 25+270, 25+270 - 25+500, 25+700 - 25+750, 26+320 - 26+780, 26+800 - 27+200, ul. Wiejska) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 177+700, 178+560 -178+750, 178+875 -179+120) ; wykonanie nasypu przeciążeniowego  w km DK50 (178+500-178+535); Wykonanie podbudowy ( ul. Leśna ).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Wykop pod kabel i fundament słupów, układanie FeZN 25x4, układanie kabla YAKY 4x35, montaż fundamentów słupów ( węzeł Stadion - rondo południowe); wykop pod kabel i fundament słupów oraz układanie FeZN 25x4 + YAKY 4x35 w km DK79 26+600-27+100. 

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79, DK50 (ul. Akacjowa, 24+300-25+200, Węzeł Stadion).

Piątek 14.09.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+180, 24+850- 25+120, 25+235 - 25+270, 26+400 - 26+800, 27+500- 27+750) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+700 - 178+220, 178+560 -178+700) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 177+320- 177+400) ; Odhumusowanie terenu pod plac składowy w km DK50 ( Węzeł Stadion) ; wykonanie nasypu przeciążeniowego  w km DK50 (178+500-178+535); Wykonanie zbrojenia nasypu drogowego wkładką geosyntetyczną w km DK50 (ul. Walewicka); Rozbiórka nawiewierzchni w km DK79 (ul. Akacjowa) ; Ulepszona warstwa nasypu w km DK79 (ul. Wiejska , 26+600- 26+800)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabla zasilającego pod słupy oświetleniowe , montaż postumentów pod słupy oświetleniowe, układanie FeZN 25x4 w km DK50 177+800, wykop pod kabel i fundamenty słupów oraz układanie FeZN 25x4 na Węźle Stadion. 

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (24+500- 25+200).

​​Piątek 07.09.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+180, 24+850- 25+120, 25+235 - 25+270, 26+400 - 26+800, 27+500- 27+750) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+700 - 178+220, 178+560 -178+700) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 177+320- 177+400) ; Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 ( 178+400- 178+500, 178+500 - 178+535); Profilowanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 ( 178+400 - 178+500).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, MO-1, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2 w km DK50 176+128 - 176+338, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (24+900- 25+200).

​​Piątek 31.08.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+180, 24+250- 24+650, 24+850- 25+120, 25+620 - 25+750, 26+400 - 26+780, 27+300- 27+750 ul. Wiejska) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 178+100, 178+850 -179+150) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 177+320- 177+400) ; Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 ( 178+440- 178+490); Ulepszenie warstwy nasypu w km DK79 ( 23+400 - 23+630, 24+050 - 24+170, 23+050-  23+170) oraz  w km DK50 (177+750 - 178+000); Wykonanie zbrojenia nasypu drogowego wkładką geosyntetyczną w km DK50 (ul. Walewicka)  oraz w km DK79 (ul. Leśna).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2 w km DK50 176+128 - 176+338, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (24+900- 25+200).

Piątek 24.08.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD27, 23+000 -23+180, 23+400 -23+650, 23+750- 24+210, 24+850- 25+120, 25+270 - 25+600, 25+620 - 25+700, 26+400 - 26+780, ul. Wiejska) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 178+220, 178+850 -179+150) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 177+320- 177+415) oraz  w km DK79 ( Zbiornik ZB-17c, ZB-20, ZB-25 ; Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 ( 178+400- 178+440); Ulepszenie warstwy nasypu spoiwem hydraulicznym w km DK79 ( DD27, 23+170- 23+200, ul. Wiejska ) ; Wykonanie zbrojenia nasypu drogowego wkładką synetyczną w km DK79 (26+500 -26+700) oraz w km DK50 (ul. Walewicka)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2 w km DK50 176+128 - 176+338, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace wykończeniowe na kanale technologicznym w km DK79 (24+900- 25+200).

​Piątek 17.08.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+400 -23+650, 24+000- 24+210, 24+850- 25+120, 26+400 - 26+600) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+700 - 178+020) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 177+320- 177+415); Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 ( 178+360- 178+400) ; Ulepszenie warstwy nasypu w km DK79 ( 23+000 - 23+ 200, 23+950 - 24+100, 26+500 - 26+750, Węzeł Marianki Ł6);  Wykonanie zbrojenia nasypu drogowego wkładką synetyczną w km DK79 (ul. Leśna ,ul. Wiejska, 23+400 - 23+500).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2 w km DK50 176+128 - 176+338, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (25+200- 26+500).

​Piątek 10.08.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD27 km 0+300 - 0+430, 23+000 - 23+180, 23+400 -23+650, 24+000- 24+210, 24+850- 25+120, 26+600 - 26+780, 27+350- 27+500, Łącznica Ł3, Łącznica Ł7, ul. Wiejska) oraz w km DK50 (Łącznica Ł9, ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 ( Zbiornik ZB-32); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym w km DK79 (23+050 - 23+200, 24+120- 24+200) ; Wykonanie warstwy mrozoochronnej  w km DK 79 (25+950 - 26+ 300)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2 w km DK50 176+128 - 176+338, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (22+800- 23+200).

​Piątek 03.08.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD27 km 0+300 - 0+715, 23+000 - 23+190, 23+400 -23+650, 24+000- 24+200, 27+350- 27+460, 27+500- 27+700, 24+850- 25+120) oraz w km DK50 (176+650-176+950, ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( Łącznica L12); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK50 (178+140- 178+225) oraz  w km DK79 (DD27 km 0+050- 0+250, 25+550- 25+800) ; Zagęszczanie nasypu przy reperach geodezyjnych w km DK50 ( 177+700 - 178+000); Wykonanie podbudowy pomocnieczej z kruszywa stab cem C3/4 gr 15cm w km DK79 (DD21 km 0+791- 1+157); Wykonanie Nasypu przeciążeniowego w km DK50 (178+315 - 178+330).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204, WD-29c w km DK50 178+105.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (22+600- 25+000).

​Piątek 27.07.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 ( 23+000 - 23+195, 23+400 -23+650, 24+000- 24+210, 27+350- 27+700, ul. Wiejska) oraz w km DK50 ( ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( km 176+100- 176+500, Łącznica L10, Łącznica L12, Łącznica L9, Zbiornik ZB-34); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK50 (176+640- 176+900, 177+750- 178+080) oraz  w km DK79 (24+100 - 24+200) ; Wykonanie Nasypu przeciążeniowego w km DK50 (178+270 - 178+315), Wykonanie zbrojenia nasypu drogowego wkładką geosyntetyczną  w km DK79 (ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Wiejska).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27A w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204, WD-29c w km DK50 178+105.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (22+700- 24+000).

​Piątek 20.07.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (27+350- 27+460) oraz w km DK50 (176+650-176+950, 176+100-176+500, 177+700-178+020, 178+120- 178+220, ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 176+100- 167+500, 177+100- 177+320, Łącznica L10, Łącznica L12, Zbiornik ZB-34); Profilowanie i zagęszczenie podłożą pod nasyp w km DK50 (ul. Walewicka); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK50 (Łącznica Ł9a i Ł7, Łącznica Ł9 i Ł10, ).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (22+700- 24+000).

​Piątek 13.07.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD21 km 0+792-1+000, 23+400-23+590, 24+000-24+210, 25+270-25+600, 27+300-27+450, 27+500-27+600, ul. Walewicka, ul. Wiejska) oraz w km DK50 (176+600-178+950, 177+700-178+020, 178+850-179+100, ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (Zbiornik ZB-17C, Zbiornik ZB-23, Zbiornik ZB-22) oraz w km DK50 ( 177+100-177+320); Profilowanie i zagęszczenie podłożą pod nasyp w km DK50 (ul. Walewicka); Wzmocnienie nasypu wkładką geosyntetyczną  w km DK50 (ul Walewicka ) oraz w km DK79 (ul. Akacjowa, ul. Leśna); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK79 (23+100- 23+180, 23+400-23+550, 27+330-27+400).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (25+200- 26+500), Prace na infrastrukturze teletechnicznej Orange w km DK79 (Węzeł Kąty).

​Piątek 06.07.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD27, DD31, km 23+400- 23+500, 24+850- 25+120, 25+270-25+600, 27+400-27+470) oraz w km DK50 (177+600- 177+700, 177+650-178+020, 178+220- 178+560, 178+800- 179+100, Łącznica Ł6, ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (Zbiornik ZB-23, Zbiornik ZB-24, Zbiornik ZB-25); Profilowanie i zagęszczenie podłożą pod nasyp w km DK50 (ul. Walewicka); Wzmocnienie nasypu wkładką geosyntetyczną  w km DK50 (178+220- 178+560, ul. Walewicka) oraz w km DK79 (26+500- 26+650, ul. Leśna)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową i wykończeniem kanału technologicznego w km DK79 (23+400- 23+600) oraz w km DK50 (176+600- 176+900).

​Piątek 30.06.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD31, km 23+000- 23+180, 24+000- 24+600, 24+900- 25+120, 26+450- 26+780, 27+550- 27+730) oraz w km DK50 (176+600- 176+900, 177+650-177+700, 178+220-178+560, 178+800- 179+100, 177+100- 177+320) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (Zbiornik ZB-17C, Zbiornik ZB-17D) oraz w km DK50 (177+100- 177+320);  Ulepszenie warstwy nasypu spoiwem hydraulicznym  km DK79 (DD27, 23+100-23+150, DD21, 24+280-24+400), Profilowanie i zagęszczanie nasypu przy reperach geodezyjnych w km DK50 (km 178+260- 178+560).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - odbiory przebudowanych linii SN-15kV przez PGE -(ul. Zakalwaria, Marianki, Al. Wyzwoalenia, 24+500).

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 23+300 - 23+500.

​Piątek 23.06.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (24+000- 24+210, 24+244- 24+600, 24+900- 25+120, 25+850- 26+050, 26+780- 26+950) oraz w km DK50 (178+220- 178+020, 178+220- 178+560) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (Zbiornik ZB-18, Zbiornik ZB-17D);  Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym pod nasyp  km DK79 (24+000-24+200, 27+300- 27+400, 27+575- 27+730, Łącznica Ł6), Profilowanie drogi technologicznej w km DK50 ( 177+700- 179+300).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 23+300 - 23+800.

​Piątek 15.06.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (24+050- 24+500, 24+900- 25+120, 25+270- 25+450, 25+900- 26+050, 26+400- 26+950) oraz w km DK50 (DD24 km 1+700- 1+800, 177+700- 178+200, 178+120- 178+560) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (23+170- 23+200, 26+000- 26+050, Zbiornik ZB-18, Zbiornik ZB-19); Ulepszenie podłoża spoiwem TERRAMIX  w km DK79 (DD25, Z-7b, WD-16, DD21, km 26+850- 26+900), Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym pod nasyp  (piaski leśne) km DK79 (26+850-26+950).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 25+200 - 26+500.

Branża gazowa -  Kolizja nr 3 w km DK79 (ul. Akacjowa km 23+376), Kolizja nr 8 w km DK79 ( DD38 km 0+100 , str prawa), Kolizja nr 9 w km DK50 (DD32 km 1+351).

​Piątek 08.06.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (Węzeł Marianki, łącznica Ł3 km 0+200 - 0+300) oraz w km DK50 (DD34 km 1+700 - 1+780) ; Prace związane z wykonaniem nasypu zbrojonego w km DK50 (177+700- 178+020, 178+120- 178+560) oraz  w km DK79 (24+244- 24+510, 25+270- 25+500, 25+900- 26+000, 26+450- 26+950);  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (23+170- 23+200, Zbiornik Zb -26, DD22); Pielęgnacja ulepszonego podłoża  ( DD25, Zjazd 7b)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 25+200 - 26+000

​Piątek 01.06.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (24+244 -24+500 , 24+750 - 24+830, 25+270 - 25+450, 26+780 - 26+900, u. Wiejska) oraz w km DK50 (177+700 -178+020, 178+120 - 178+560) Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (Zbiornik ZB-30, Zbiornik ZB-26)  oraz  w km DK50 ( 177+100 -177+320); Zbrojenie nasypu syntetykami  w km DK79 ( 26+730 -26+900, 24+249 - 24+500, 24+940 - 25+050) oraz w km DK50 (177+700 -178+020); Ulepsznie materiału spoiwem hydraulicznym  str P  w km DK79 (26+990 - 27+300).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 25+000 - 26+500, Inwentaryzacja urządzeń teletechnicznych IDM - koniec zadania.

​Piątek 25.05.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (24+050 -24+150 , 24+925 - 25+120, 25+270 - 25+380, 26+780 - 26+900, u. Wiejska) oraz w km DK50 (177+700 -178+020, 178+220 - 178+560) Prace związane z wykonaniem wykopu w KM DK79 (27+100 -27+400, Ł3,  Zbiornik ZB-30, Zbiornik ZB-27) ; Zbrojenie nasypu syntetykami  w km DK79 ( ul. Wiejska , 26+600-26+900) oraz w km DK50 (178+220 -178+560); Ulepsznie materiału spoiwem hydraulicznym  str P  w km DK79 (26+200 - 26+600; Ulepszenie materiału spoiwem hydraulicznym str L w km DK79 (26+550 -26+750).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV w km 24+500.

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 26+000 - 26+500, Prace wykończeniowe na kanele technologicznym - ul. Brzozowa, Prace porządkowe po przełączeniu linii telekomunikacyjnej Orange - Węzeł Kąty.

​Piątek 18.05.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem warstwy nasypu w km DK50 (km 177+700 - 178+020 , 178+220-178+560) oraz w km DK79 ( 24+244 - 24+485, 25+270 - 25+380, ul. Wiejska), Wykonanie wykopu w km DK79 (24+750 - 24+ 830)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orrange - koniec zadania. Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 26+500 - 27+000, Prace wykończeniowe na infrastrukturze Orange i MGK - Węzeł Stadion

Piątek 11.05.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem warstwy nasypu w km DK50 (km 177+700 - 178+020 , 178+220-178+560) oraz w km DK79 ( 24+940 - 25+120, 24+550 - 24+500, 24+240-24+465, 24+750-24+830, DD21, DD31), Wzmocnienie nasypu geosyntetykami w km DK50 (177+700-178+020) oraz w km DK79  (ul Wiejska , km 23+320 - 23+360), Wykonanie wykopu w km DK79 (26+050 - 26+ 300, 26+980 - 27+100, 23+200, Ł1)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 26+500 - 27+000, Przebudowa kolizji teletechniczej Orange  - koniec zadania, Przekopy kontrolne  w obrębie kolizji technicznej z IDM - koniec zadania.

​Piątek 04.05.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem warstwy nasypu w km DK50 (km 178+220 - 178+560 , Rondo południowe) oraz w km DK79 (24+550 - 24+750), Wzmocnienie nasypu geosyntetykami w km DK50 178+220-178+560 oraz w km DK79 - ul Wiejska, Wzmocnienie poboczy kruszywiem na DD37, Wykonanie wykopu w km DK79  26+780 - 27+ 100

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c.

Branża elektroenergetyczna - Przebudowa linii niskiego napięcia - ul. Zakalwaria

Branża teletechniczna - Prace teletechniczne nie były prowadzone.

​Piątek 27.04.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem warstwy nasypu w km DK50 (km 178+220 - 178+560 , Rondo południowe) oraz w km DK79 (DD21, km 23+080 - 23+ 200, 23+410 - 23+480, 24+240 -  24+400, 24+500 - 24+700, 24+950 - 24+120).

Branża mostowa - Montaż rusztowań i deskowania ustroju nośnego kierunek Warszawa (km 23+212) wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Posadowienie słupów linii SN-15-kV, przełaczenie zasilania linii SN-15kV (Węzeł Marianki), demontaż kolidującej linii napowietrznaj SN-15kV (Węzeł Marianki).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego (Węzeł Marianki);  Prace porządkowepo przebudowie urządzeń teletechnicznych IDM.

​Piątek 20.04.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem profilowanie i zagęszczenie podłoża na DK50 (km 00+220 - 0+397, Rondo Południowe, km 177+700 - 177+800) oraz na DK79 (km 24+450); ułożenie rur kanalizacji deszczowej DN 400 (Węzeł Kąty, ul. Brzozowa), wykonanie półmateraca geosyntetycznego - warstwa nasypu (km 24+420 - 24+500).

Branża mostowa - Montaż rusztowań ustroju nośnego kierunek Warszawa (km 23+212), wykonanie podlkewki łożysk podpora 1 i 2 (km 23+212 WD - 16, wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Porządkowanie terenu (Węzeł Kąty i Aleja Wyzwolenia).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego (Węzeł Marianki); Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Koniec Zadania); Prace przygotowawcze do przełączenia urządzeń teletechnicznych IDM (Węzeł Marianki); Przełączenie kabla światłowodowego IDM (Węzeł Stadion, Węzeł Kąty). 

​Piątek 13.04.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem nasypu w km DK50 (km178+400 - 178+560, 178+220- 178+400,  DD34, DD37) oraz w km DK79 ( 24+270-24+310, 24+310-24+500); Odwodnienie rury osłonowej (Węzeł Kąty), Mechaniczne oczyszczanie ulicy Akacjowej po robotach mostowych związanych z budową WD-17 (km 26+350).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Porządkowanie terenu (Węzeł Kąty i Aleja Wyzwolenia); Podwieszanie przewodów NN (Węzeł Kąty).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego (Węzeł Marianki); Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Koniec Zadania); Prace przygotowawcze do przełączenia urządzeń teletechnicznych IDM (Węzeł Marianki); Porządkowanie terenu budowy (Węzeł Stadion, Węzeł Kąty). 

​Piątek 06.04.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem nasypu w km DK50 (km178+400 - 178+560, 178+220- 178+400,  DD34, DD37) oraz w km DK79 ( 24+270-24+310, 24+310-24+500); Odwodnienie rury osłonowej ( Węzeł Kąty) , Mechaniczne oczyszczanie ulicy Akacjowej  po robotach mostowych związanych z budową WD-17 (km 26+350).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Porządkowanie terenu po pracach elektroenergetycznych (Węzeł Kąty); Prace przygotowawcze przy układaniu linii kablowych SN-15kV (km 24+500).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego (Węzeł Marianki); Przebudowa infrastruktury Orange (Węzeł Kąty); Prace wykończeniowe po przebudowie infrastruktury teletechnicznej (Węzeł Stadion).

​Piątek 30.03.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  wykonaniem nasypu w km DK50 (km 177+490-177+500, 178+220 - 178+300, 178+350- 178+450,  DD34, DD37, DD38) oraz w km DK79 (25+050 -25+100, 24+310-24+500; Wykonanie wykopu w km DK50 (177+490-177+500); oraz w km DK79 24+680 - 24+800;  Ułożenie kanalizacji deszczowej w km DK50 (Rondo południowe Wojska Polskiego) oraz w km DK79 (Węzeł Kąty).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Wykonanie muf kablowych na kablach SN-15kV - ul. Zakalwaria.

Branża teletechniczna - Prace wykończeniowe po przełączeniu urządzeń infrastruktury teletechnicznej Orange, Netii i MGK (Węzeł Stadion).

​Piątek 23.03.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z odhumusowaniem w km DK50 (177+480 - 177+520, DD34, Węzeł Stadion); Prace związane z  wykonaniem nasypu w km DK50 (km 177+480-177+520, DD34, DD37,DD38) ; Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w km DK50 (Węzeł Stadion);  Wykonanie wykopu  w km DK50 177+470- 177+500; Zgrzewanie rury DN 250, DN 200, DN 400 (Węzeł Kąty).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-22 w km DK79 26+309, WD-25 w km DK50 27+489, WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Montaż słupa SN-15kV oraz podłączenie kabla SN-15kV - ul. Zakalwaria.

Branża teletechniczna - Prace wykończeniowe w ramach przebudowy infrastruktury teletechnicznej Orange i MGK (ul Akacjowa, Węzeł Kąty, Węzeł Stadion); Wykonanie przypustu pod ul Wiejską w ramach budowy kanału technologicznego.

​Piątek 16.03.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z odhumusowaniem w km DK79 (Zbiorniki 17C ,17D, 32, 34, DD32a), w km DK50 (177+400 - 177+520, 175+700- 176+000, łącznica L14, L10, L9); Prace związane z  wykonaniem nasypu w km DK50 - łącznica L14, DD37 ; Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w km DK50 177+230., 177+ 378;  Prace związne z montażem drenażu - w km DK79 23+860, 23+080.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-25 w km DK50 27+489, WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Posadowienie i podłączenie słupów SN-15kV  oraz demontaż odcinka linii napowietrznej - Al. Wyzwolenia; posadowienie i podłączenie słupów nN-0,4kV  oraz demontaż odcinka linii napowietrznej - Węzeł Kąty.

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Węzeł Kąty, Węzeł Marianki).

​Piątek 09.03.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z odhumusowaniem w km DK79 (Zbiorniki 17C i 17D, Zjazd 7b, DD25), w km DK50 (177+400 - 177+520, łącznica L14); Prace związane z  wykonaniem nasypu w km DK50 177+490- 177+520 ; Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w km DK50 177+230 - 177+378; Wykonanie wykopu w km DK50 177+470- 177+510.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  WD-25 w km DK50 27+489, WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Montaż słupów NN - węzeł Kąty.

​Piątek 02.03.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wycinką drzew w km DK79 24+478; Wycinka drzew -działka 126, 127(obręb Mikówiec); Zrębkowanie ściętych drzew - działka 124,126, 127 (obręb Mikówiec)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

​Piątek 23.02.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem w km DK79 24+250 - 24+490, km DK50 177+350 - 177+396,  177+400-177+510 ; Prace związane z  wykonaniem nasypu - DK50 - DD34 km 0+200 - 0+600 ; Frezowanie nawierzchni -DK50 - węzeł Marianki; Wykonanie warstwy wyrównawczej pod półmaterac km DK79 25+040 -25+120 oraz 24+250- 24+320; Konserwacja Rowu 42 oraz 42-1 w km DK79 24+478; Wykonanie kolumn wymiany dynamicznej w km DK50  177+700-178+020.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabli Sn i Nn - Al Wyzwolenia , Podłączenie kabli SN-15kV w złączy ZKSN - Al Wyzwolenia.

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Węzeł Kąty), oraz Netii (Węzeł Stadion).

​Piątek 16.02.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem w km DK79 24+250 - 24+490; Prace związane z  wykonaniem nasypu - DK50 - DD34 km 0+250 - 0+600 ; Frezowanie nawierzchni -DK50 - ul. Wojska Polskiego; Wykonywanie kolumn wymiany dynamicznej DK50 km 177+700 - 178+020; Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej - Skarpa Wiślana; Wykonanie półmateracu - km DK79 24+950 - 25+040.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabla elektroenergetycznego SN-15kV  - ul. Zakalwaria, Ułożenie kabli elektroenergetycznych nN -0,4kV - Węzeł Kąty

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Węzeł Kąty, Węzeł Marianki)

​Piątek 09.02.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem w km DK79 24+490 - 24+680; Prace związane z  wykonaniem nasypu - DK50 km  178+225 - 178+560,  DK79 km 24+880 - 24+960; Frezowanie nawierzchni -DK50 - ul. Wojska Polskiego; Wykonywanie kolumn wymiany dynamicznej DK50 km 177+700 - 178+020; Wykonanie rowu odwadniającego str P -DK79 km 24+960-25+150.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  WD-29c w km DK50 178+105, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Ułożenie rur ochronnych i przecisków - Al. Wyzwolenia, stawianie słupów i układanie kabli elektroenergetycznych nN - 0,4kV oraz wykonanie przełączenia linii napowietrznej SN-15kV - Węzeł Kąty

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Węzeł Kąty)

​Piątek 02.02.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem w km DK79 - DD31, w km DK79 24+270 - 24+800; Prace związane z  wykonaniem rowów odwadniających - DK79 km 24+270 - 24+800. Dogęszczanie piasków luźnych  - podłoże pod nasyp DK79 km 26+500 - 26+780. Wykonanie platformy roboczej pod wzmocnienie gruntu metodą wymiany dynamicznej - obszar zamiennego ZRID - DK50 km 177+700 - 178+020.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża gazowa - przygotowania do uruchomienia gazociągu po przebudowie- kolizja nr 5.

Branża elektroenergetyczna - Przełącznia na liniach kablowych SN-15kV oraz wykonanie muf kablowych na Węźle Kąty i Stadion.

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Węzeł Kąty) oraz Netii (Węzeł Stadion)

​Piątek 19.01.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem w km DK50 - DD37, w km Dk79 24+860-24+960, 23+386-23+425, Prace związane z  wykonaniem wykopu - Węzeł Stadion - objazd tymczasowy. Prace związane z wycinką drzew na terenach objetych ZRID 2,3,4,5.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-29c w km 178+105,  ES-29 w km DK50 177+603,  ES-29a w km DK50 177+607.

Branża gazowa - przebudowa sieci biogazu - kolizja nr 5.

Branża elektroenergetyczna - przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia - Węzeł Stadion; Stawianie stanowisk słupowych - Węzeł Kąty.

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange - Węzeł Kąty.

​Piątek 12.01.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem oraz wykonaniem nasypu w km DK79 24+000-24+195, 24+680-24+805 oraz w km DK50 - DD37, DD38,  Węzeł Stadion - objazd tymczasowy.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-29c w km 178+105.

Branża gazowa - przebudowa sieci biogazu - kolizja nr 5.

Branża elektroenergetyczna - przebudowa linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przestawieniem słupa - Węzeł Marianki.

​Piątek 05.01.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wymianą gruntu w km DK79 22+760- 22+800. Prace  związane z  wykonaniem nasypu w km DK79 23+335- 23+366, w km DK79 24+805- 24+850, w km DK79 25+400- 25+580 oraz w km DK50 178+400- 178+540, a  także DD37. Prace związane z odhumusowaniem w km DK79 24+805- 24+850 oraz  na Węźle stadion i DD37.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617,  ES-29 w km DK50 177+603,  ES-29a w km DK50 177+607.

Branża gazowa - Prace przygotowawcze - odwodneinie  wykopu - kolizja nr 5.

Branża elektroenergetyczna - porządkowanie terenu po pracach elektrycznych na węźle Marianki oraz węźle Stadion.

Branża teletechniczna - Roboty wykończeniowe kanalizacji teletechnicznej  Orange - Węzeł Stadion oraz Węzeł Marianki. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej IDM - Węzeł Marianki.

​Piątek 29.12.2017

W branży drogowej - w tym okresie roboty nie  były prowadzone.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów ES-29 w km DK50 177+603,  ES-29a w km DK50 177+607.

Branża gazowa - w tym okresie roboty nie  były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - w tym okresie roboty nie  były prowadzone.

Branża teletechniczna -w tym okresie roboty nie  były prowadzone.

​Piątek 22.12.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wymianą gruntu w km DK79 22+770- 22+910,  km DK79 23+335-23+366, km DK79 24+000-24+195. Prace związane z wykonaniem przepustu nr 2 (km DK79 DD22 km 1+200) oraz przepustu nr 10 (km DK79 DD22 km 0+242,1) .

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km  DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz WD-29c w km 178+105

Branża gazowa - uruchmienie sieci gazu - kolizaja nr 7, zgrzewanie rur osłonowych PE - kolizja nr 5

Branża elektroenergetyczna - porządkowanie terenu po pracach elektrycznych na węźle Marianki oraz węźle Stadion

Branża teletechniczna -porządkowanie terenu budowy, prace wykończeniowe po przełączeniu infrastruktury teletechniczne  Orange i MGK - Węzeł Stadion oraz porządkowanie terenu budowy na węźle Marianki

​Piątek 15.12.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wymianą gruntu w km DK79 22+770- 22+910 oraz w km DK79 23+335- 23+366  . Prace związane z ułożeniem wkładek geosyneteycznych - warstwa 5 DK50 178+450-178+540. Prace  zwiiązane z wykonaniem nasypu w km DK50 179+050- 179+150. Prace związane z wykonaniem przepustu nr 1 (km DK79 km 23+100) oraz przepustu nr 9 (km DD29 0+218) . Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - budowa objazdu tymczasowego - Węzeł Stadion.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  WDk-21 w km  DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-27 w km  DK50 176 +617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz WD-29c w km 178+105.

Branża gazowa - Budowa sieci gazu odc.G7.9-G7.10 - kolizja nr 7, Uruchomienie sieci gazowej - kolizja nr 2, likwidacja istniejących przyłączy gazu planowanych do usunięcia - kolizja nr 3.

Branża elektroenergetyczna - przebudowa linii napowietrznej  SN -15kV, podłączenie kabli SN oraz  wykonanie muf kablowych  - Węzeł Stadion.

Branża teletechniczna - przebudowa infrastruktury teletechnicznej  (przełączenie kabli Orange i MGK) - Węzeł Stadion .

​Piątek 08.12.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wymianą gruntu w km DK79 22+770- 22+910 oraz DD22 . Prace związane z wykonaniem nasypu DK50 178+850-179+100. Prace związane z wykonaniem przepustu nr 6 (km DK79 DD27 km 0+051,66) oraz przepustu nr 7 (km DK79 zjazd nr 8 km 0+019,85) . Prace związane z ułożeniem wkładek geosyntetycznych (km DK50 178+225-178+450)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229, WD-22 w km DK79 26+309, WD-27 w km  DK50 176 +617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz WD-29c w km 178+105

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej  na odc. od G7.7- G7.9 - kolizja nr 7. Próba szczelności na nowej sieci - kolizja nr 2

Branża elektroenergetyczna - układanie kabli elektroenergetycznych SN-15kV - Węzeł Marianki oraz prace elektroinstalacyjne przy przełączaniu kabli SN -15kV - Węzeł Stadion

Branża teletechniczna -prace przygotowawcze do przełączenia kabli Orange oraz ich przełączenie - Węzeł Stadion

​Piątek 01.12.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wymianą gruntu w km DK79 22+910- 22+950 oraz DD22 . Prace związane z wykonaniem nasypu w km DK50 178+950-179+140. oraz km DK79 23+650-24+195, Prace związane  z wykonaniem studni drenarskiej na Węźle Stadion 

Branża mostowa - wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-19 w km DK79 24+229, WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Branża gazowa - wybudowanie  całości nowego odcinka na kolizji nr 2, uruchoniemie wybudowanego odcinka na kolizji nr 6

Branża elektroenergetyczna - wykonanie zabezpieczenia kabla nN (km DK79 26+200)

Branża teletechniczna - przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange, MGK i Netii - Węzeł Stadion; przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange i IDM- Węzeł Marianki.

​Piątek 24.11.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wymianą gruntu w km DK79 22+910- 22+950 oraz DD22 . Prace związane z wykonaniem nasypu DK50 178+240-178+540. Prace związane z ułożeniem przepustu nr 5 (km DK79 24+808) oraz przepustu nr 11 (km DK79 26+782)

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej: Ułożenie wocociągu - kolizja W1 , Zabezpieczenie istniejącego wocociagu- kolizja W6

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej  na odc. od G6.1- G6.5 - kolizja nr 6

Branża teletechniczna - przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange, IDM, oraz Netii - Węzeł Marianki,

​Piątek 17.11.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem nasypu w km DK50 178+140-178+240 i 178+540- 179+560 oraz w km DK79 23+490 - 23+650. Prace związane z wykonaniem przepustu nr 5 (km DK79 24+808)

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej: Wcinka wodociągu - kolizja W7  - "stadion", Przepięcie kanalizacji tłocznej - kolizja K2 - "stadion"

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej  na odc. od G6.5- G6.8 - kolizja nr 6

Branża teletechniczna - przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange - Węzeł Marianki, prace związane z wykończeniem kanalizacji teletechnicznej Orange oraz przebudową urządzeń teletechnicznych Netii - Węzeł Stadion

​Piątek 10.11.2017

W branży drogowej prowadzone były prace związane z odhumusowaniem w km DK50 (177+200 -177+400 oraqz DD33 km 0+000 - 0+500) oraz w km DK79 ( DD28 km 0+000 - 0+160  , oraz  DD28 km 0+000 - 0+400) . Prowadzone również roboty związane z wykonaniem nasypu w km DK50 178+540-179+100 oraz w km DK79 ( DD28 km 0+000 - 0+400 , oraz DD27 km 0+000 - 0+160).

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229; WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (ułożenie wodociągu - DK50 - kolizja W7 (Stadion), wykonanie węzła- kolizja K2 (Węzeł Stadion) oraz wykonanie węzła- kolizja W8 (Stadion). 

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej  na odc. od G6.10- G6.16 - kolizja nr 6

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabli SN oraz nN - Węzeł Stadion

​Piątek 03.11.2017

W branży drogowej prowadzone były prace związane z odhumusowaniem w km DK50 (177+200 -177+400 oraqz DD33 km 0+000 - 0+500) oraz w km DK79 ( DD28 km 0+000 - 0+160  , oraz  DD28 km 0+000 - 0+400) . Prowadzone również roboty związane z wykonaniem nasypu w km DK50 178+540-179+100 oraz w km DK79 ( DD28 km 0+000 - 0+400 , oraz DD27 km 0+000 - 0+160).

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229; WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (ułożenie wodociągu - DK50 - kolizja W7 (Stadion), wykonanie węzła- kolizja K2 (Węzeł Stadion) oraz wykonanie węzła- kolizja W8 (Stadion). 

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej  na odc. od G6.10- G6.16 - kolizja nr 6

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabli SN oraz nN - Węzeł Stadion

​Piątek 27.10.2017

W branży drogowej prowadzone były prace związane z odhumusowaniem w km DK50 177+200- 177+400 , oraz  w okolicach łącznicy 11 oraz łącznicy 12. Prowadzone również roboty związane z wykonaniem nasypu w km DK50 178+140-178+240 oraz w km DK79  23+800 - 24+000 oraz w okolicach DD28, Łącznicy 1, Łącznicy 2, Łącznicy 2a.

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229; WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (Wykonanie wodociągu - DK50 - kolizja W8, wykonanie przecisku - kolizja K2 (Węzeł Stadion) oraz wykonanie studni - kolizja K3 (Węzeł Stadion)). 

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej - przecisk na odc. od G7.6 - G7.7 - kolizja nr 7

Branża teletechniczna - budowa przewiertu sterowanego  (Węzeł Stadion), budowa kanalizacji czterootworowej (Węzeł Marianki)

Piątek 20.10.2017

Wykonawca w branży drogowej prowadził prace związane m. in z wykonaniem nasypu w km DK50 178+900 - 179+100  oraz w km DK79 25+275 - 25+430.

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229; WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (Wykonanie wodociągu - DK50 - kolizja W8). 

​Piątek 13.10.2017

Wykonawca w branży drogowej prowadził prace związane m. in z wykonaniem nasypu w km DK50 178+240 - 178+540  oraz w km DK79 25+230 - 25+440.

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229; WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (Wymiana istniejącego wodociągu - kolizja W4 (ul Akacjowa)). W branży gazowej wykonwcą prowadził przebudowę sieci gazowej G1.19-G1.39 w okilicach węzła Kąty).

W branży teletechnicznej prowadzone były prace związane z budową kanału teletechnicznego - Orange (węzeł Stadion).

​Piątek 06.10.2017

Wykonawca prowadził prace związane z odhumusowaniem w km DK50 176+200 - 176+400  oraz w okolicach Węzła Marianki ( Łącznica nr 9, 10,4) oraz prace związane z wymianą gruntu w km DK50 177+660 -177+700.

Z robót mostowych wykonywano zasypkę ław fundamentowych na obiekcie WD-19 (km DK79 24+229) oraz WD-22 (km DK79 26+309). Prowdzone były również prace związane z montażem zbrojenia ściany przyczółka na obiekcie WD-22 w km 26+309.

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (ułożenie rurociągu kanlizacji tłocznej - kolizja K2, oraz ułożenie wodociągu - kolizja W7). W branży gazowej wykonwcą prowadził przebudowę sieci gazowej G1.15-G1.19 w okilicach węzła Kąty).

Natomiast w branży elektroenergetycznej prowadzone były prace przy ułożeniu kabli SN-15kV na węźle Kąty oraz prace przygotowawcze przyukładaniu rur oraz wykopy pod kable na ul. Zakalwaria km 25+700.

W branży teletechnicznej prowadzone były prace związane z budową kanału teletechnicznego - Orange oraz budową rurociągu światłowodowego Netii w km DK50 177+607.

​Piątek 29.09.2017

Wykonawca prowadził prace związane z odhumusowaniem w okolicach Łącznicy nr 7, 8, 9a ( km DK79 27+400 - 27+460) oraz w okolicach Węzła Marianki oraz Łącznicy nr 4, a także w km DK50 176+200 - 176+400.

Wykonawca prowadził również prace związane z wykonawniem nasypu w km DK50 178+700 - 179+200

Wykonanie półmateraca zwieńczenie kolumn wymiany dynamicznej w km DK50 178+240 -178-540

Wykonanie zasypki ław fundamentowych na obiekcie WD-19 w km DK79 24+229,54, oraz obiekcie WD-22 w km DK79  26+309,34.

​Piątek 22.09.2017

Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem nasypu przy zasosowaniu półmateraca  w km DK79 25+260 - 25+450

Wykonanie odhumusowanie w okolicach węzła Marianki km DK50 176+000-176+600 oraz w okolicach Łącznicy nr 7 oraz Łacznicy nr 9a (km 27+550 - 27+ 600)

Wykonanie kolumn DSM dla obiektu Inżynierskiego WD-29c zlokazlizowanego w km DK50 178+105,48

​Piątek 15.09.2017

Wykonanie kolumn DSM dla obiektu Inżynierskiego WD-16 przy węźle Kąty. 

​Piątek 01.09.2017

Wykonawca przeprowadził prace związane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża platformy roboczej pod wykonanie półmateraca.

Piątek 25.08.2017

Na drodze krajowej nr 50 wykonano nasypy na ulepszonym podłożu. 

​Piątek 18.08.2017

Wykonanie wylewki betonu obiekt PP-20 droga krajowa nr 79. 

​Piątek 11.08.2017

Wykonawca przeprowadził prace przygotowawcze na obiekcie WD - 22 o długości 2 km na drodze krajowej nr 79. 

​Piątek 04.08.2017

Wykonawca przeprowadził odhumusowanie w ciągu głównym DK79 w km 25+200 - km 25+540, a następnie rozpoczeto prace profilowania i zagęszczenia podłoża na tym odcinku.

​Piątek 28.07.2017

Wykonawca inwestycji wykonywał wzmocnienie podłoża na obiekcie WD-27 prrzy zastosowaniu kolumn DSM. Wykonywana była również wymiana gruntu na drodze dojazdowej DD34.

Piątek 21.07.2017

Wykonawca inwestycji wykonał zbrojenie powstającego obiektu PP-20.

Piątek 14.07.2017

Wykonawca przeprowadził badania nośności na odcinku próbnym, wykonane zostało także zbrojenie w miejscu planowanego obiektu WD-19.

Piątek 07.07.2017

Wykonawca przeprowadził odhumusowanie drogi poprzecznej - ul. Walewicka oraz drogi serwisowe przy tul. Walewickiej. Wykonane zostały również prace przy objeździe WD-22 - rozkładanie kruszywa. 

Piątek 30.06.2017

W miejscu planowanego obiektu PP-20 wykonane zostało deskowanie oraz prace zbrojeniowe. 

Piątek 23.06.2017

Zostało wykonane ścinanie kolumn DSM oraz wykonanie warstwy podkładowej z betonu niekonstrukcyjnego.

Środa 14.06.2017

Podwykonawca prowadził prace fundamentowe.

Piątek 09.06.2017

W miejscu planowanego Węzła Stadion przeprowadzone zostały badania statyczne podłoża sondą CPTU.

Piątek 02.06.2017

Wykonawca przeprowadził frezowanie nawierzchni  ul. Brzozowej.

Środa 31.05.2017

KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy obiektu WD-19 znajdującym się w ciągu drogi głównej nad ulicą Brzozową w miejscowości Mikówiec, od dnia 02.06.2017 (godz. 9:00) zostanie wprowadzona na drodze gminnej czasowa organizacja ruchu polegająca na:

  1. całkowitym zamknięciu ulicy Tęczowej,
  2. wyznaczeniu objazdu ulicą Akacjową, a następnie odcinkiem ulicy Trakt Królewski.

Piątek 26.05.2017

Wykonana została warstwa wyrównawcza nasypu z mieszanki popiołowo-żużlowej. Przeprowadzone zostały wstepne badania wierzchniej warstwy nasypu.

Piątek 19.05.2017

Wykonawca planowanej inwestycji przeprowadził prace teletechniczne przy ulicy Wiejskiej. 

Piątek 12.05.2017

Rozpoczęły się prace sanitarne na terenie planowanej inwestycji przy ulicy Brzozowej, Wykonawcza zakończył również budowę Bypassa przy ul. Leśnej. 

Poniedziałek 08.05.2017

Na terenie planowanej obwodnicy w okolicach przyszłego Węzła Marianki wykonywane było karczowanie pni i oczyszczanie terenu. 

Piątek 28.04.2017

Wykonawca prowadził prace archeologiczne na dodatkowym obszarze przy planywanym Węźle Marianki od km 27+550 do km 27+650.

Piątek 21.04.2017

Trwa budowa przejazdu tymczasowego na ul. Leśnej oraz hałdowanie i zrąbkowanie karpin i gałęzi. 

Piątek 14.04.2017

Wykonawca rozpoczął budowę przejazdu tymczasowego na ul. Leśnej.

Piątek 07.04.2017

Wykonawca hałduje karpiny na terenie planowanej inwestycji, które następnie zostaną zrąbkowane. Trwa również usuwanie karpin po wycince. 

Piątek 31.03.2017

Wykonawca prowadzi zrąbkowanie gałęzi i karpin przy Węźle Stadion w pobliżu dk 79.

Piątek 24.03.2017

W obrębie drogi krajowej nr 50 trwają prace archeologiczne.

Piątek 17.03.2017

Wykonawca prowadzi zrąbkowanie gałęzi w miejscu planowanego Węzła Kąty oraz usuwanie karpin po wycince przy drodze krajowej nr 50. 

Piątek 10.03.2017

W okolicach drogi krajowej nr 50 trwają prace archeologiczne prowadzone przez Wykonawcę. 

Piątek 03.03.2017

W obrębie Węzła Kąty trwa zrąbkowanie gałęzi i porządkowanie terenu.

Piątek 24.02.2017

W miejscu planowanego Węzła Marianki trwa wycinka drzew. W rejonie ul. Wiejskiej prowadzone jest zrąbkowanie gałęzi po wycince drzew. 

Piątek 17.02.2017

Wykonawca prowadzi prace porządkowe - usuwanie karpin km 26+300 ul. wiejska i km 177+400 Skarpa Wiślana.

Piątek 10.02.2017

W okolicach Węzła Stadion Wykonawca inwestycji prowadzi prace porządkowe po wycince drzew oraz wyburzeniach. 

Piątek 03.02.2017

W okolicach Węzła Marianki trwają prace porządkowe terenu planowanej inwestycji. 

Piątek 27.01.2017

W okolicach planowanego obiektu WD-17 oraz przy ulicy Akacjowej trwają prace porządkowe po wycince oraz rozbiórce. 

Piątek 20.01.2017

W 42 tygodniu prac na terenie planowanej inwestycji Wykonawca obwodnicy Góry Kalwarii prowadzi nadal wycinkę drzew i karczowanie oraz oczyszczanie terenu. 

Piątek 13.01.2017

W okolicach Węzłów Kąty oraz Marianki trwają prowadzone przez Wykonawcę prace porządkowe. 

Czwartek 05.01.2017

W obecnej chwili Wykonawca prowadzi prace porządkowe w okolicach planowanego obiektu Wd 16 - Węzeł Kąty. 

Piątek 30.12.2016

W okolicach Węzła Stadion trwają prace porządkowe prowadzone przez Wykonawcę inwestycji.

Piątek 23.12.2016

W okolicy obiektu Wd-28 na Skarpie Wiślanej trwają prace przygotowawcze.

Piątek 16.12.2016

W okolicy zaprojektowanego wiaduktu WD-22 oraz przejścia dla pieszych PP-20 Wykonawca nadal prowadzi prace porządkowe po wycince drzew i krzewów oraz prace przygotowawcze. 

Piątek 09.12.2016

W okolicy zaprojektowanego wiaduktu WD-22 oraz przejścia dla pieszych PP-20 trwają prace porządkowe po wycince drzew i krzewów. 

Piątek 02.12.2016

W miejscu projektowanego wiaduktu WD-22 oraz przejścia dla pieszych PP-20 trwa wycinka drzew i krzewów.

Piątek 25.11.2016 

Na terenie planowanej inwestycji trwają ratunkowe badania archeologiczne oraz wyburzenie obiektów budowlanych. 

Piątek 18.11.2016 

Na terenie planowanej inwestycji nadal trwają ratunkowe badania archeologiczne. 

Piątek 10.11.2016 

Trwają prace porządkowe przy ulicy Walewickiej gdzie grupa archeologów rozpoczęła prace na terenie przyszłego Węzła Marianki.

Na terenie oczyszczonym po wycince drzew prowadzone będą ratunkowe badania archeologiczne. 

Piątek 04.11.2016 

Teren po wycince drzew został przygotowany do przeprowadzenia ratunkowych badań archeologicznych. 

Piątek 28.10.2016 

W dniu 25.10.2016r. Wykonawca rozpoczął wyburzanie budynków w pasie drogowym. Nadal trwa wycinka drzew i krzewów.

W dniu 28.10.2016r. zostały przekazane konsorcjum firm archeologicznych cztery obszary do ratunkowych badań wykopaliskowych.

Piątek 14.10.2016

Wycinka drzew na terenie planowanej obwodnicy Góry Kalwarii została zakończona. 

Trwa przygotowanie terenu dla archeologów. 

Piątek 07.10.2016

We wrześniu Wykonawca rozpoczął wycinkę drzew na terenie inwestycji. Teren po wycince zostanie przygotowany dla grupy archeologów w celu badań terenu. 

13 października 2016 odbędzie się Rada Budowy w biurze Inżyniera. 

Poniedziałek 19.09.2016 

Na ostatniej Radzie Technicznej w siedzibie Biura Inżyniera Kontaktu omówione zostały rozwiązania dla Odwodnienia Obwodnicy budowanej w Górze Kalwarii.

Wykonawca przedstawił rozwiązania Inżynierowi oraz Zamawiającemu. Trwa ich szczegółowa weryfikacja. 

Wtorek  06.09.2016

W czwartek 1 września 2016 roku podpisane zostało porozumienie trójstronne na wycinkę lasów. Jest to etap rozpoczynający prace na terenie planowanej inwestycji. 

8 września 2016 roku odbędzie się w Górze Kalwarii Rada Budowy, której tematem przewodnim będą dalsze ustalenia dotyczące Projektu Budowlanego. 

Czwartek 25.08.2016

W dniu dzisiejszym w Oddziale Zamawiającego odbędzie się spotkanie przedstawicieli Konsultanta oraz Wykonawcy. Omawiany będzie Roboczy Projekt Budowlany wraz z naniesionymi zmianami. 

Środa 10.08.2016 

11 sierpnia odbędzie się czwarta Rada Budowy w Biurze Nadzoru. Zaproszeni na nią goście to przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Projektanci, którzy pracują nad Roboczym Projektem Budowlanym. Na spotkanie to zaproszony został również Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

Będzie on uczestniczył w przedstawieniu rozwiązań dotyczących optymalizacji Roboczego Projektu Budowlanego, które będą przedmiotem sierpniowej Rady Budowy. 

Środa 03.08.2016 

Biuro Nadzoru w dalszym ciągu analizuje Roboczy Projekt Budowlany przedstawiony przez Wykonawcę. Chcąc wybrać jak najlepszą opcję optymalizacji tego projektu, przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz Biura Inzyniera spotkają sie na Radzie Technicznej w dniu 4 sierpnia 2016 roku. 

Poniedziałek 25.07.2016

28 lipca odbędzie się kolejna Rada Techniczna w siedzibie Biura Nadzoru w Górze Kalwarii, na której omawiany będzie Roboczy Projekt Budowlany. 

Czwartek 14.07.2016

W czwartek 14 lipca odbyła sie Rada Techniczna w oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Nadzoru z Góry Kalwarii, przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele Zamawiajacego. 

Tematem rozmów był Projekt Budowlany oraz zastosowane w nim rozwiązania optymalizacyjne. 

Czwartek 07.07.2016

Podczas ostatniej Rady Budowy podjęty został temat Roboczego Projektu Budowlanego oraz rozwiązań optymalizacyjnych.

Kolejna Rada Budowy zaplanowana jest 11 sierpnia 2016 roku.

14 lipca odbędzie sie Rada Techniczna w biurze Zamawiającego. 

Poniedziałek 27.06.2016

Zakończona została weryfikacja Roboczego Projektu Budowlanego przekazanego przez Wykonawcę.

Trwają przygotowania do Rady Budowy, która odbędzie się 7 lipca 2016 roku.

Głównym tematem będzie Roboczy Projekt Budowlany wraz z rozwiązaniami optymalizacyjnymi. 

Poniedziałek 20.06.2016

W piątek 17 czerwca Wykonawca przekazał do Biura Nadzoru w celu weryfikacji Roboczy Projekt Budowlany z poprawkami optymalizacyjnymi.

W obecnej chwili jest on analizowany przez Biuro Nadzoru. Po weryfikacji i ocenie wszystkie uwagi oraz spostrzeżenia zostaną przekazane Wykonawcy. 

Poniedziałek 13.06.2016 

W czwartek 9 czerwca odbyła się kolejna Rada Budowy w Biurze Nadzoru Inżyniera Kontraktu. Pojawili sie na niej przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Biura Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca poinformował na Radzie Budowy o trwających analizach i przygotowaniach koncepcji roboczego projektu budowlanego, który zaprezentował na Radzie Budowy wszystkim zgromadzonym przedstawicielom.  

Kolejna Rada Budowy odbędzie sie 7 lipca 2016. 

Poniedziałek 06.06.2016

Biuro Nadzoru nadal prowadzi weryfikację dokumentacji projektowej oraz budowlanej przekazanej w wersji drukowanej przez Zamawiającego. 

W czwartek 09 czerwca 2016 odbędzie się kolejna Rada Budowy w Biurze Nadzoru. 

31 maja wykonane zostały zgodnie z planem zdjęcia lotnicze terenu, na którym powstawać będzie inwestycja. 

Poniedziałek 30.05.2016

W dniu 31.05.2016 tj. wtorek o godzinie 10 odbędą się zdjęcia lotnicze terenu przekazanego Wykonawcy.

Zdjęcia wykonane będą z powietrza przy pomocy drona. Będą one odawały rzeczywisty stan terenu, na jakim powstawać będzie inwestycja.

Czwartek 12.05.2016 

W czwartek 12 maja odbyła się Pierwsza Rada Budowy. W tym dniu w Biurze Nadzoru pojawili się zaproszenie przez Inżyniera Kontraktu goście. 

W Pierwszej Radzie Budowy uczestniczyli wszyscy przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego, Władz Gminy oraz Biura Nadzoru. 

Przedyskuytowane zostały wszystkie ważne dla kontraktu kwestie. Wykonawca zobowiązał się w trakcie Rady do przeprowadzenia badań geologicznych skarpy wiślanej oraz zapewnił o sprawnym wykonaniu projektu oraz inwestycji.

Poniedziałek 23.05.2016

Biuro nadzoru dnia 23 maja otrzymało wersję drukowaną dokumentacji Projektowej i Wykonawczej.

Na obecną chwilę trwa weryfikacja otrzymanej dokumentacji przez Personel Kluczowy Biura Nadzoru.

23 maja została wykonana dokumentacja fotograficzna placu budowy. 

Poniedziałek 11.04.2016

Dnia 11 kwietnia 2016r. personel kluczowy biura Inżyniera Kontraktu wraz z Inżynierem Kontraktu został zaakceptowany przez Zamawiającego.

Informujemy, że funkcjonuje już biuro nadzoru, firmy Egis Polska Inżynieria, które mieści się w Górze Kalwarii przy ul. Rybie 4. Szczegółówe informacje teleadresowe znajdują się w zakładce zawierającej dane kontaktowe.

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Egis Poland Sp. z o.o.
 

www.egis-pl.com

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  INTERCOR  Sp. z o.o. (Lider)

www.intercor.eu

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o. (Partner)
 

www.planeta.com.pl