Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:                              /WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:                              /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy "Węzła Marianki" (Etap II), przy DK50 w miejscowości Góra Kalwaria, od dnia 19.02.2018r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.


KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy "Węzła Stadion" (Etap II), w miejscowości Góra Kalwaria, od dnia 07.02.2018r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.


Dnia 11 września 2017r. Umowy o dofinansowanie podpisali Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk i p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol. 5 mld zł z UE zostanie zainwestowane między innymi w budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

Środki z Program

u Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii. (źródło: https://www.cupt.gov.pl/?id=2588)


KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy obiektu WD-27 w ciagu drogi gminnej ul. Walewickiej w miejscowości Góra Kalwaria, od dnia 26.06.2017 (godz. 10:00) zostanie wprowadzona na drodze gminnej czasowa organizacja ruch.


KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy obiektu WD-19 znajdującym się w ciągu drogi głównej nad ulicą Brzozową w miejscowości Mikówiec, od dnia 02.06.2017 (godz. 9:00) zostanie wprowadzona na drodze gminnej czasowa organizacja ruchu polegająca na:

  1. całkowitym zamknięciu ulicy Tęczowej,
  2. wyznaczeniu objazdu ulicą Akacjową, a następnie odcinkiem ulicy Trakt Królewski.

Dnia 26 kwietnia 2016r. nastąpiło oficjalne przekazanie Placu Budowy Wykonawcy Robót.


Dnia 11 kwietnia 2016r. personel kluczowy biura Inżyniera Kontraktu wraz z Inżynierem Kontraktu został zaakceptowany przez Zamawiającego.

Informujemy, że funkcjonuje już biuro nadzoru, firmy Egis Polska Inżynieria, które mieści się w Górze Kalwarii przy ul. Rybie 4. Szczegółówe informacje teleadresowe znajdują się w zakładce zawierającej dane kontaktowe.


04 kwietnia 2016r. - podpisanie upodpisanie umowy_nadzormowy z Konsultantem oraz Wykonawcą Robót

Dnia 04 kwietnia 2016 roku w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się podpisanie umowy z firmą Egis Polska Inżynieria sp. z o.o., która pełnić będzie rolę Inżyniera i czuwać nad prawidłową realizacją inwestycji. W tym samym dniu podpisana została również umowa z Wykonawcą Robót, tj. Konsorcjum Firm: Intercor Sp. z o.o. (Lider) oraz Planeta Sp. z o.o. (Partner).

 

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i Buduj”, co w przypadku tego kontraktu oznacza, że Wykonawca będzie miał za zadanie optymalizację rozwiązań przyjętych w istniejącej już dokumentacji technicznej otrzymanej od Zamawiającego, a następnie wybudowanie drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w zakładce Opis kontraktu.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Egis Polska Inżynieria
 

www.egis-pl.com

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  INTERCOR  Sp. z o.o. (Lider)

www.intercor.eu

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o. (Partner)
 

www.planeta.com.pl