Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:                              /WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:                              /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Aktualności

KOMUNIKAT

W dniach 27.11-28.11.2018r. Wykonawca będzie wykonywał prace drogowe polegające na demontażu oraz jednoczesnym montażu słupa oświetleniowego przy istniejącej DK50, które mogą utrudnić płynność ruchu. Odbywać się ona będzie na odcinku; DK50 km 179+510 do 179+520 str. L. Zmiana w organizacji ruchu w tych dniach została przedstawiona na poniższym schemacie:


 

KOMUNIKAT

Wykonawca planuje przystąpienie do prac związanych z badaniami istniejących nawierzchni dróg krajowych 79 i 50 do określenia zakresu remontów ww. odcinków. Wykonawca przedstawia harmonogram wizyt w terenie:

1. 02-10-2018r. do 05-10-2018r. Wykonanie w godzinach nocnych odwiertów rdzeniowych w nawierzchni.

2. 05-10-2018r. do 20-10-2018r. Wykonanie badań FWD oraz pomiar GPR w ciągu dnia.

Przedmiotowe badania będą prowadzone przy wykorzystaniu schematów robót szybko postępujących zatwierdzonych przez Zarządcę Dróg z dnia 02-02-2018r. o numerze rewizyjnym Z.2/4081/28/2018/2018. Schematy dostępne w załączeniu.

KOMUNIKAT

W dniu 02.10.2018 na ulicy Akacjowej w miejscowości Kąty w obszarze budowy obwodnicy Góry Kalwarii zostanie wprowadzony odbiór Tymczasowej Organizacji Ruchu - oddanie przebudowanego odcinka


KOMUNIKAT

W dniu 08.06.2018 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu z uwagi na kolejne etapy budowy obiektu WD-17 zlokalizowanego na ul. Akacjowej w miejscowości Kąty zostaną wyznaczone drogi objazdowe  w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz zapewnienia dojazdu do posesji. Szczegółowe informacje do uzyskania w poniższym schemacie.


KOMUNIKAT

W dniu 15.03.2018r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa obiektu WD 30 o numerze Z.2/4081/68/Z.12/2018 przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W dniu 14.05.2018r. wdrożono Etap II czasowej organizacji ruchu dla potrzeb oznakowania objazdu w czasie budowy obiektu WD30 . Szczegółowe informacje do wglądu w poniższym schemacie.


UTRUDNIENIA W RUCHU

Wykonawca w dniach 09-10.05.2018r. będzie wykonywał prace ziemne przy DK79 w km 22+680-23+150 str. L polegające na włączeniu projektowanej drogi dojazdowej DD21 do korpusu istniejącej DK79, które mogą utrudnić płynność ruchu.


KOMUNIKAT

W dniu 15.03.2018r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa obiektu WD 30 o numerze Z.2/4081/68/Z.12/2018 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W dniu 13.04.2018r. wdrożono Etap I czasowej organizacji ruchu dla potrzeb zabezpieczenia robót na czas budowy drogi objazdowej. Szczegółowe informacje do wglądu w poniższym schemacie.


KOMUNIKAT

W dniu 15.03.2018r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa obiektu WD 17 o numerze IRD712063.2.Cz.2018 przez Starostę Piaseczyńskiego, w dniu 26.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz dojazdu do posesji na okres budowy obiektu WD17.


KOMUNIKAT

W dniu 17.10.2017r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa Węzła Stadion o numerze Z.2/4081/493/Z.13/2017 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W dniu 07 i 08.02.2018r. wdrożono etap II czasowej organizacji ruchu dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas budowy geometrii ronda oraz zapewnienia ciągłości przejazdu drogą krajową.


KOMUNIKAT

W dniu 11.10.2017r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa Węzła Marianki o numerze Z.2/4081/477a/Z.13/2017 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, w dniu 19.02.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz zapewnienia ciągłości przejazdu drogą krajową.


Dnia 11 września 2017r. Umowy o dofinansowanie podpisali Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk i p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol. 5 mld zł z UE zostanie zainwestowane między innymi w budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

Środki z Program

u Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii. (źródło: https://www.cupt.gov.pl/?id=2588)


KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy obiektu WD-27 w ciagu drogi gminnej ul. Walewickiej w miejscowości Góra Kalwaria, od dnia 26.06.2017 (godz. 10:00) zostanie wprowadzona na drodze gminnej czasowa organizacja ruch.


KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy obiektu WD-19 znajdującym się w ciągu drogi głównej nad ulicą Brzozową w miejscowości Mikówiec, od dnia 02.06.2017 (godz. 9:00) zostanie wprowadzona na drodze gminnej czasowa organizacja ruchu polegająca na:

  1. całkowitym zamknięciu ulicy Tęczowej,
  2. wyznaczeniu objazdu ulicą Akacjową, a następnie odcinkiem ulicy Trakt Królewski.

Dnia 26 kwietnia 2016r. nastąpiło oficjalne przekazanie Placu Budowy Wykonawcy Robót.


Dnia 11 kwietnia 2016r. personel kluczowy biura Inżyniera Kontraktu wraz z Inżynierem Kontraktu został zaakceptowany przez Zamawiającego.

Informujemy, że funkcjonuje już biuro nadzoru, firmy Egis Polska Inżynieria, które mieści się w Górze Kalwarii przy ul. Rybie 4. Szczegółówe informacje teleadresowe znajdują się w zakładce zawierającej dane kontaktowe.


04 kwietnia 2016r. - podpisanie upodpisanie umowy_nadzormowy z Konsultantem oraz Wykonawcą Robót

Dnia 04 kwietnia 2016 roku w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się podpisanie umowy z firmą Egis Polska Inżynieria sp. z o.o., która pełnić będzie rolę Inżyniera i czuwać nad prawidłową realizacją inwestycji. W tym samym dniu podpisana została również umowa z Wykonawcą Robót, tj. Konsorcjum Firm: Intercor Sp. z o.o. (Lider) oraz Planeta Sp. z o.o. (Partner).

 

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i Buduj”, co w przypadku tego kontraktu oznacza, że Wykonawca będzie miał za zadanie optymalizację rozwiązań przyjętych w istniejącej już dokumentacji technicznej otrzymanej od Zamawiającego, a następnie wybudowanie drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w zakładce Opis kontraktu.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Egis Poland Sp. z o.o.
 

www.egis-pl.com

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  INTERCOR  Sp. z o.o. (Lider)

www.intercor.eu

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o. (Partner)
 

www.planeta.com.pl